Innovationsforskare föreläste på The Harbor

Vid den senaste upplagan av ”Fredagar på The Harbor” fick deltagarna frossa i forskningsstudier i innovation.

Konferens- och matsalsbordet på The Harbor används oftast först vid lunch men den 6:e mars var det annorlunda. Gruppen av innovationstörstiga deltagare samlades vid kökets hjärta för att lyssna på Henry Lopez-Vega och Jerker Moodysson och deras forskningsstudier kring innovation.

Moodyssons innovationspolitik
Jerker Moodysson är vd och akademisk ledare för Jönköping International Business School, JIBS, vid Jönköping University. Han kommer från Virserum, ungefär mellan Hultsfred och Vetlanda, och forskar om innovation. Något som för honom bara ibland handlar om teknologi.

– Jag själv är ganska ointresserad av teknik och ser mer till sociala system, strategier och politik. Innovation, i ordets rätta bemärkelse, är faktiskt rätt ovanligt. De flesta innovationer vi ser i samhället bygger på mycket mer än ny teknik. Innovationer kan baseras på ny marknadslogik, nytt konsumtionsbeteende och bara ibland ny teknologi, säger han.

Under föreläsningen ställer han den retoriska frågan ”Är Tesla en radikal, teknisk innovation?”.

– Jag skulle säga nej. Däremot slår de sönder affärslogiken hos många biltillverkare idag och de har lyckats skapa en disruptiv innovation, svarar han sig själv och gruppen håller med.

Jerkers forskning handlar mycket om innovationspolitik.

– Det är intressant att studera vad samhället i kombination med privata aktörer kan göra för att främja innovation och vad konsekvenserna kan bli. Där är Sverige ett särskilt intressant exempel att titta på. Vårt välfärdssystem, med de skyddsnät vi har, har varit en viktig faktor i Sveriges innovationshistoria. Här kan man jobba med en affärsmodell även när man är arbetslös, till exempel.

Utmaningarna man står inför som innovationstörstig företagare kan vara många.

– Typiska problem som man kan stöta på i det nätverk man är beroende av för sitt innovationsarbete är en fragmenterad kunskapsbas, för mycket fokus på den egna förmågan istället för att rikta blicken utåt, eller kanske stora luckor i kunskapsinfrastrukturen. Ett exempel på kunskapsinfrastruktur kan vara en högskola med spets, som saknades i Jönköping före 1994 då Stiftelsen högskolan i Jönköping grundades.

Annat som lätt glöms bort vid innovationsarbete kan vara ensidigt fokus på produktivitet och för lite fokus på förändring, menar han.

– Sedan är det viktigt att förstå de olika krafter som påverkar det system av organisationer som vi brukar kalla innovationssystem. Till exempel konkurrerande intressen inom organisationer, hierarkier som kanske måste utmanas, hur interaktion mellan producent och användare fungerar och om det finns en gemensam målbild.

Han poängterar också att det är viktigt att fostra en vilja till systemförändring i hela samhället.

Öppen innovation
Henry Lopez-Vega är lektor på JIBS vid Jönköping University och har arbetat i många år inom den akademiska världen. Han doktorerade i Spanien men bor sedan flera år tillbaka i Sverige.

– Jag fokuserar på kollaborativ och öppen innovation och kommer dela med mig av akademisk kunskap som ni kommer kunna implementera i befintlig verksamhet, säger Henry.

Han berättar att frågan han kommer arbeta med att bevara under dagen är varför företag behöver öppen innovation och varför de behöver jobba ihop. Öppen innovation syftar till företags arbete med att implementera idéer, både interna och externa, i verksamheten. Det kan handla om att låna idéer från andra branscher, företag runt om i världen. Kanske till och med kunder.

– Ingen har monopol på all kunskap idag utan bra idéer och tankar distribueras på bred front. Genom att använda sig av öppen innovation kan man lättare öka antalet innovationer, sitt affärsvärde och sin innovationshastighet.

Henry pratar om innovation som att spela schack och poker.

– Företag som har organisationer som hänger på existerande processer och en viss grupp anställda som avväger risker väl innan innovationsprojektet kan initieras spelar schack. Deras spelplan är tydlig och allt planeras i förväg och spelplanen är väl synlig. I poker behöver du improvisera och ta risker. Det är bra att kunna båda spelen.

Ibland kan det också vara bra med pokerfejs.

– Om du utstrålar osäkerhet kan du smitta ned innovationsekosystemet och i förlängningen orsaka projektets fall. Tänk därför på hur du som ledare agerar inför negativa resultat och osäkra situationer.

Henry, som ofta är ute på multinationella bolag för att föreläsa har några tips att dela med sig av.

Henrys Innovationstips:
• Innovationsprojekt är inte ett maraton utan stafett. Var inte rädd för att lämna över stafettpinnen.
• Skapa möjligheter för att både kunna utveckla och utforska.
• Ibland måste du spela schack och ibland poker. Välj din spelplan.
• Du är inte ensam, var inte rädd för att tänka utanför boxen och samarbeta med oväntade aktörer.