Idag sänder vi Live! – SE01EP01 av Herenco Akademin

Som många andra bolag ställer vi inte in, vi ställer om. Idag är det uppstart för Herenco Akademin. Herencos ägare Lovisa Hamrin, Thomas Bergdahl CEO Herenco AB och Marie Andersson HR-chef sänder LIVE från Herencos lokaler i Jönköping.

11 medarbetare från samtliga bolag inom koncernen deltar LIVE. Inom Herenco Akademin är det fokus på medarbetarna för att kunna växa och utveckla våra verksamheter, detta är ett steg på vägen.

”Jag är övertygad om att vi tillsammans, ständigt kommer att göra Herenco-gruppens bolag bättre”, säger Lovisa Hamrin ägare Herenco.

Målet för deltagarna är att skapa en ökad förståelse för Herenco som bolag och att få fler medarbetare att utvecklas internt. Syftet med Akademin är att tillhandahålla ett utvecklingsprogram för medarbetare som har viljan och förmågan att gå in i en arbetsledande roll, alternativt ta sig an en större specialistroll inom två år.

”En av våra Grundstenar”, säger Marie Andersson HR-chef.

I Herencovägen kan man läsa följande om våra medarbetare:
Medarbetarna utgör företaget och är därmed Herencos viktigaste resurs. Alla medarbetare har ett eget ansvar för sin inställning och insats, samtidigt som koncernen besitter ett stort ansvar för att ge varje individ de förutsättningar som krävs för att kunna utvecklas och känna sig delaktig. Och så ska vi ska ha kul på vägen framåt!

”Vi ser potential i våra anställda och vill skapa rum för att växa med Herenco”, säger Marie Andersson.

I fem olika moduler kommer deltagarna att få fördjupa sig i olika teman som kopplar till koncernens verksamhet. Tema för första dagen är organisation och värderingar. Därefter Innovation och digitalisering, Ekonomi-kundvärde och försäljning, Lean och Ledarskap för att sedan avslutas med en examination. Deltagarna kommer då få redovisa den hemuppgift som de kommer att arbeta med under hela akademin.

”Vi har många kompententa personer som vi självklart vill utveckla vidare. Akademin är en del i vår satsning på att utveckla våra medarbetare”, avslutar Thomas Bergdahl strax innan sändningen börjar.