Människor

Hur kan Herencos ledare framtidssäkra affären?

När Herencos utbildning för första linjens ledare gick in i sin tredje modul var det framtidens företag som var i fokus. Ledarna, som till vardags arbetar på olika bolag inom Herenco, fick bland annat diskutera frågan ”Hur framtidssäkrar vi bolaget?”.

Från vänster: André Karlsson, Nättraby Kakelservice, Tim Lindström, LGG Inneklimat, Ola Johansson, JKS Golv, Marcus Sandell, Leif Arvidsson, Anneli Gartman, Emballator Mellerud, Tobias Olsson, Nättraby Kakelservice, Mattias Gustafsson, Acticon, Marie Andersson, Herenco, Olof Johansson, JKS Golv, Henrik Jönsson, FSK. Sittande: Rosmarie Stenvall, Leif Arvidsson, och Daniel Johansson, Varbergs Kakelhus.

Utbildningen, som startade i maj 2022, är en del av Herencos satsning på ledare och medarbetare inom koncernen. Deltagarna består av ledare från JKS Golv, Nättraby Kakelservice, Emballator, LGG Inneklimat, Leif Arvidsson, Varbergs Kakelhus och Acticon. Ledare som arbetar i olika branscher och olika roller.

En av deltagarna är Olof Johansson, Arbetsledare på JKS Golv. För honom resulterade den tredje modulen i flera nya insikter.

– Det finns många saker som påverkar alla oavsett bransch men inte minst oss i golv- och kakelbranschen. Att framtidssäkra ledarskapet tror jag blir väldigt viktigt framåt. Det kan bland annat handla om ett coachande ledarskap, gå igenom våra styrkor och svagheter som bolag och ändra på det vi ser som risker, säger Olof Johansson och fortsätter:

– Vi har även pratat mycket om att reflektera över sin egen roll och ledarskap, att se sin roll i ett helikopterperspektiv tror jag är viktigt.

”Ser med andra ögon”

Att deltagarna kommer från olika branscher och företag har enligt Olof bidragit till ett oväntat utbyte av kunskap och erfarenheter.

– Det har varit givande att diskutera och även om vi har olika roller i varierande branscher har vi kunnat lära mycket av varandra. Deltagarna från övriga bolag ser med andra ögon på vår affär och ställer därför frågor på ett annat sätt än vi själva gör. Det är ett bra sätt att tänka i nya banor, säger Olof.

Viktigt att förstå affärsmodellen

Utbildningen är framtagen tillsammans med FSK Group och den tredje modulen bestod av outdoor-träning blandat med vanlig traditionell utbildning.

– Vi hade en fantastisk inramning på Hjortseryd under det här utbildningstillfället, vilket gör och betyder mycket för kvaliteten och helhetsintrycket av träningen. Under modulen fick deltagarna chansen att träna på att utmana sina respektive bolags affärsmodeller, där temat var att förstå vikten av att arbeta med helhetssyn och röd tråd och att kunna se och förstå hur den inre och yttre effektiviteten på affärsmodellsidan måste matcha och hänga ihop. Att förstå affärsmodellen som ledare och vikten av att göra rätt saker på rätt sätt, men också att göra rätt saker ur kundens perspektiv och synvinkel kan hjälpa oss att skapa framgångsreceptet, säger Henrik Jönsson, ansvarig tränare och handledare på FSK Group.