Packaging Solutions

Herencostatyetten

I fjol lanserades Herencostatyetten som bygger på ­koncernens nya logotype. Nu har vandringspriset delas ut för första gången

Anna Hammarstedt och Pamie Berglund Moe från Emballator Växjö Plast vann 2016 års Herencostatyett.

Första statyetten
Den första Herencostatyetten gick till Anna Hammarstedt och Pamie Berglund Moe på Emballator Växjöplast.­Genom att ­erbjuda kunskap och utbildning om barnskyddande ­emballage har de ökat kundvärdet och plockat marknadsandelar.

– Vi säljer inte bara plastkapsyler utan kunden får mer­värde i form av kunskap, säger Anna Hammarstedt.

Ett vandringspris
Det nya vandringspriset, Herencostatyetten, ska inspirera bolagen i utvecklingsarbetet och lyfta spännande projekt och idéer. Anna Hammarstedt och Pamie Berglund Moe vann 2016 års statyett för deras arbete med att erbjuda ­kunskap och ­utbildning utöver den vanliga produkten.

–Det här är ju fantastiskt kul, här jobbar man på sin ­kammare och så uppmärksammas det uppåt. Det är ett bevis på att vi gör saker rätt, säger Pamie Berglund Moe.

Började för fyra år sedan
Det var för fyra år sedan, när de började arbeta med att ­uppdatera certifikaten med barnskyddade förpackningar, som de insåg att det fanns kunskapsluckor kring lagar och ­förordningar. Både hos dem själva och ute hos kunder.

–Det är viktigt att vi har en marknad som är trygg för våra barn. Men lagarna kring barnskyddande emballage kan vara komplex och det vill vi reda ut, säger Pamie Berglund Moe.

Hon förklarar att en barnskyddad kapsyl måste ha både en tryck och en vridfunktion. Sedan måste ­förpackningen ­testas av ett ackrediterat testinstitut som helhet innan den kan bli ­certifierad. De märkte bland annat att det var många som inte visste att det inte räckte med att köpa en ­”barnsäker” kapsyl för att ha en godkänd förpackning.

–Vi kände att vi ville svara på frågor om varför man gör som man gör, säger Anna Hammarstedt.

EVP Academy
De bestämde sig för att starta EVP Academy där de ­erbjöd den information som de upptäckt saknades på ­marknaden. Bland ­annat erbjuder de utbildning till sina kunder och på så vis har de nu börjat plocka tillbaka marknads­andelar som man tidigare ­tappat. Arbetet har lett till att ­försäljningen inom just det här segmentet, kemteknik, har ökat med 24 ­procent sedan ett och ett halvt år tillbaka. ­Medan ­Pamie Berglund Moe arbetar som säljare så sitter Anna ­Hammarstedt som utvecklingsingenjör inom ­kemsegmentet på Växjöplast.

Vi kompletterar varandra bra och har lärt oss mycket på vägen, säger Anna Hammarstedt. Lärdomsprocessen har lett till att Anna Hammarstedt nu även sitter som svensk expert på SIS, Swedish Standards Institute, sedan någon månad tillbaka.

Kunskap

– Allt det här handlar ju om kunskap som jag fått lära mig i ­arbetet på Växjöplast och det blir ju kärnan i en lärande ­organisation, ­säger Anna Hammarstedt.

Båda berättar om hur kompetens och kunnande har styrt om fokus från pris till kvalitet.

Vi slipper prisdiskussionen. Istället ser kunderna ett ­mervärde och är beredda att betala mer för att de känner sig trygga med det vi levererar. Vi säljer helt enkelt trygghet till våra kunder, säger Pamie Berglund Moe.