Herencostatyetten för 2018 tilldelas Hall Media

I år gick vandringspriset Herencostayetten till Jan Fång, Johannes Björck, Kenneth Weinitz, Kevin Ferm, Peter Lindh och Maria Gustafsson på Hall Media, för deras arbete med att på ett bättre sätt styra nyhetsflödet i Hall Medias digitala produkter. Herencostayetten är ett vandringspris som delas ut en gång per år inom koncernen för bland annat innovativa idéer som skall leda till ökat kundvärde och nya marknadsandelar. Detta var tredje gången priset delades ut.

– Priset vi fått för algoritmen Hall Pipe är inte för att det är det mest omfattande arbete vi gjort utan för att det är det inslag som har mest innovativt tänk i sig. Vi har byggt appar och digitala plattformar men vi har aldrig jobbat med algoritmer innan, säger Johannes Björck.

Arbetet har inneburit ett brett samarbete mellan tekniksidan och journalistiken. Det har handlat mycket om att värdera vad som är bra journalistik, frågor kring vad som är en bra nyhet och vilken placering nyheten skall ha. Det är själva ingångsvärdet för hur algoritmen jobbar.

Tricket har varit att få nyhetsvärderingen att samspela med tekniken. Det tekniska arbetet har inneburit att få koll på de olika delarna som skjuts in i tekniken och algoritmen. För det gäller att värdera vad publiken tycker är bra, tidsaspekten när nyheten kom ut, hur de sociala medieinteraktionerna ser ut, sammanväga, justera och optimera allt för att få det att fungera tillsammans.

– Förutom att vi vann, vilket vi är oerhört stolta över, har det roligaste med projektet varit att medarbetarna från att ha varit skeptiska till algoritmen insett att den kommer att göra att mer tid kan frigöras till att ytterligare kvalitetstid kan läggas på att exempelvis skriva mer och bättre artiklar, mer ingående research kan göras och mer tid kan läggas på att interagera med läsarna, menar Johannes.

– Algoritmen ingår som en del i ett större projekt som går under arbetsnamnet Ella. Ella går i stora drag ut på att vi skall kunna göra innehållet och sättet att ta till sig innehållet så relevant som möjligt för våra läsare. Samtidigt bäddar vi in detta i ett antal uppdaterade produkter såsom en ny app, en ny webbsida och ett nytt sätt att läsa tidningen anpassat för traditionalisten med ett eget utvecklingsteam på Hall Media, berättar Maria.

– Med hjälp av statistik från våra webbplatser och sociala medier, har vi kunnat samla in data till algoritmen som vi har använt för att vikta upp nyheterna. Algoritmen löser allt själv utan handpåläggning, den uppdaterar sig per minut hela tiden. Själva algoritmen är en matematisk formel som Kevin har varit upphovsman till, berättar Jan.

– Algoritmen har visat sig vara en mycket tidsbesparande faktor, det arbete som det tidigare har varit handpåläggning på sköter nu algoritmen per automatik. Vår förhoppning är att vi hoppas att det även skall märkas ute hos våra läsare som en bättre upplevelse, säger Maria.

– I förlängningen skall vi personalisera algoritmen ännu mer, nu är det en generell nyhetsviktning för alla. Senare i höst är vår förhoppning att det skall resultera i en personlig algoritm för varje person som går in på våra sajter, avslutar Jan.

Motiveringen till vinsten lyder:
För ett gott samarbete mellan journalistik och teknik och för att genom projektet ha bidragit till ytterligare ett steg i Hall Medias digitala utveckling tilldelas Herencostatyetten 2018:
Jan Fång, Johannes Björck, Kenneth Weinitz, Kevin Ferm, Peter Lindh och Maria Gustafsson, Hall Media.
Med ambitionen att hitta en modell för att på ett bättre sätt styra nyhetsflödet i Hall Medias digitala produkter har gruppen tillsammans utvecklat algoritmen Hall Pipe. Denna automatisering och effektivisering bidrar till att mer tid kan frigöras för kärnverksamheten och därmed skapa ett större värde både för Hall Medias medarbetare, kunder och läsare.