Packaging Solutions

Herencos utvecklingssatsning gav Emballator Lagans ledningsgrupp nya verktyg

Herenco utökar sitt utbud för ledarutveckling, denna gång med en satsning på ledningsgrupper. Målet är att skapa högpresterande och hållbara ledningsgrupper som kan utveckla verksamheterna. Först ut var Emballator Lagans ledningsgrupp.

Den nya satsningen är en del i Herencos utveckling av ledare och medarbetare inom koncernen. För Per Petterson, VD på Emballator Lagan sedan februari 2022, har det blivit starten på en förändring.

– Vi har satt en ny agenda och arbetssätt för ledningsgruppen som skapar utrymme för bra och öppna diskussioner. Gruppdynamik är viktigt och ingen quick fix. Har man ingen tanke eller arbetssätt med gruppen blir det mycket svårare. Att på något sätt få även grupputvecklingen som en del på ledningsgruppsagendan blir viktig, säger Per Petterson.

Ledningsgruppsutvecklingen arrangeras under två dagar och är en kombination av workshop och föreläsning. Herenco har, tillsammans med FSK, utvecklat innehållet som inleds med samtal om ledarskap och avslutas med fokus på strategiskt ledningsarbete.

– Det som har varit viktigt för oss är att fastställa Syfte & Mål, vilka värden vi som ledningsgrupp ska addera till organisationen och vägen till att bli en högpresterande grupp. Utöver det blev vi ganska konkreta i vad vi behöver få leverans på i form av strategi, handlingsplaner och det är väl där vi kommer få bäst effekt i verksamheten när det är på plats, säger Per.

Varför är det viktigt att fokusera på ledningsgruppsutveckling?

– Jag tror att när en högpresterande ledningsgrupp leder en verksamhet så märks det tydligt. Verksamheten mår bra, utvecklas och levererar resultat. Det händer inte av sig själv och har vi inte grupputveckling på agendan och aktivt jobbar med det så blir det mycket svårare att nå resultat.

Att kunna hantera de operativa frågorna och samtidigt de strategiska affärsutmaningarna kommer bli viktigt för Emballator Lagans ledningsgrupp framöver, menar Per.

– Vi är fortfarande en grupp i tydlig förändring. Tittar man på ledningsgruppen i ett mer funktionellt perspektiv handlar det om att sätta agendan och med det den röda tråden som tar verksamheten vidare. Vi ska följa upp och korrigera mål och aktiviteter så vi styr dit vi ska. Vi ska även vara odlare och bärare av den kultur som behövs för att nå dit vi vill, säger Per.