Packaging Solutions

Herencos helägda innehav Emballator lanserar klimatstrategi – ska halvera CO2-avtryck till 2030

Emballator, helägt av Herenco, sätter klimatmålen högt och lanserar en vision om ett koldioxidneutralt företag i hela värdekedjan till 2045. Förpackningskoncernen planerar även att halvera sitt totala klimatavtryck per omsättningskrona till 2030.

I klimatstrategin fokuserar Emballator på materialanvändning, energianvändning och transporter. Idag kommer 85 procent av Emballators klimatavtryck från råmaterialen plast, tennplåt och aluminium, genom att fokusera på fem områden ska det avtrycket minskas.

– Det är på råmaterialen vi sätter in de största insatserna för att i den mån det är möjligt byta till mer hållbara material, såsom återvunnet och biobaserat. Men vi måste även se över mängden material vi använder och såväl materialoptimera våra produkter som minska vårt spill, säger Maria Edqvist Schultz, Head of Sustainability på Emballator.

Materialoptimerade produkter

Emballator erbjuder redan idag återvunnen plast till kunder inom färg och kemi samt återvunnen aluminium i tuber. Inom förpackningskoncernen pågår även ett stort arbete med att minska andel material i produkterna och Emballator kan erbjuda materialoptimerade produkter i de flesta produktområden.

– Andra fokusområden är energianvändning och transporter, där vi planerar att bli koldioxidneutrala till 2030. Idag köper vi CO2-neutral el till samtliga bolag i Sverige och ett stort arbete pågår för att energioptimera vår produktion ytterligare.

I Emballators fabrik i Hjo har bland annat ett omfattande energiprojekt genomförts där projekt relaterade till belysning och uppvärmning har gjorts. Även i Emballators största enhet Ulricehamn har energibesparande insatser gjorts.

Minska transporter

För Emballator blir nästa fokus att se över transporter och möjligheten att kunna optimera dem i hela kedjan.

–  Där vi kan påverka bör vi använda oss av hållbara alternativ såsom förnybart bränsle och el när detta finns att tillgå. Att dra ner på antalet transporter, inte minst genom att öka fyllnadsgraden, är ett annat viktigt steg mot koldioxidneutralitet, säger Maria Edqvist Schultz.

Ta del av Emballators klimatstrategi här.