Herencos hållbarhetsrapport för 2017 finns nu tillgänglig

Rapporten omfattar alla de svenska bolagen i Herenco-koncernen.
Här kan du läsa hela Herencos hållbarhetsrapport gällande 2017.

Nyheter