Börsportfölj

Herencos delägda innehav Lyko Group AB förvärvar Make Up Store:s konkursbo

Herencos delägda innehav Lyko Group AB (publ) förvärvar, via helägda dotterbolaget B&B Borås AB, konkursboen från Make Up Store AB och Make Up Shop Sweden AB, som sattes i konkurs den 9 mars 2021.

Förvärvet omfattar bolagens varulager, inventarier och immateriella tillgångar samt en rätt att förhandla om fortsatta hyresförhållanden för 13 butiker i Sverige. Tillträde kommer ske senast den 9 april 2021. Köpeskillingen är 11,1 miljoner kronor.

I ett pressmeddelande på Lyko.com kommenterar Rickard Lyko, VD Lyko Group AB, förvärvet.
— Make Up Store är ett starkt, anrikt varumärke vars kunnande vi har stor respekt för och de har länge ingått i vårt sortiment. Vi ser en stor potential i att tillföra våra skalfördelar och vår kompetens inom fysisk och digital handel och ser fram emot att med varsamhet förädla varumärket och produkterna.
— Jag ser stora möjligheter till ytterligare vertikala förvärv i framtiden, då det har visat sig framgångsrikt för oss tidigare. Det är en naturlig del i vår sortimentsstrategi för expansion i Europa.

Herenco är delägare i Lyko och representeras i bolagets styrelse.

Läs hela pressmeddelandet på Lyko.com