Herencos AI-satsning del av Swedish AI Societys årliga konferens

Swedish AI Society (SAIS) arrangerar varje år en vetenskaplig konferens. 2022 var Herenco en av deltagarna och presenterade sin satsning på AI (Artificiell Intelligens).

SAIS startade 1982 med syftet att främja AI-intressen i nationella och internationella sammanhang. Den årliga konferensen genomfördes 2022 i samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden) och bestod av två dagar fyllda med AI-forskning.

På plats deltog cirka 70 personer och ytterligare 20 deltagare fanns med digitalt. Bland huvudtalarna fanns Professor Amy Loutfi, vice rektor för AI Örebro Universitet och jurymedlem för The Hamrin Foundations Impact Scholarship, och Professor Barbara Plank, IT University of Copenhagen. En del av programmet handlade om AI inom industrin och Jonatan Flyckt, Data scientist, presenterade Herencos AI-satsning.

– Det var väldigt intressant att vara på plats och träffa AI-forskare från hela Sverige. Min presentation fokuserade på möjligheterna med att starta en AI-satsning i en koncern med många bolag som inte är IT-tekniska. Jag beskrev de tre pilotprojekten som vi arbetar med tillsammans med Emballator samt våra lärdomar och resultat vi har uppnått, säger Jonatan Flyckt.

Sedan Herencos AI-satsning påbörjades under våren 2021 har framför allt Emballator, ett av Herencos helägda innehav, startat upp projekt inom AI.

– Vi hoppas kunna skala upp de pilotprojekt vi nu har skapat till större projekt i framtiden. Det finns stora möjligheter att utveckla vidare de projekt vi har identifierat.