Packaging Solutions

Herencos AI-lösning effektiviserar Emballators produktion

En industri i förändring kräver nya lösningar på dagens – och morgondagens – utmaningar. Går det att lösa på ett effektivare, digitalt och mer datadrivet sätt? För Emballator, ett av Herencos helägda innehav, har AI blivit en del av lösningen.

Industrin är mitt i en revolution. Med hjälp av AI, 5G och självkörande fordon pågår förflyttningen mot Industri 4.0. Revolutionen ska skapa en mer effektiv produktion och göra förbättringar där det går.

Förpackningskoncernen Emballator är inget undantag. I produktionen i Ulricehamn görs förbättringar löpande och när möjligheten att kunna ta hjälp av AI-kompetens från Herenco, var det framför allt en idé och frågeställning som kom upp; Hur går det att göra processen för tryckpressen mer effektiv och minska ställtiden?

– Ställtiden, alltså tiden då maskinen står stilla medan operatörer förbereder för nästa produktionsorder, beror kraftigt på i vilken ordning produktionsorders körs. Både färgbyten och plåtformat spelar in och den tidigare planeringen var komplex, tidskrävande och svår att få maximalt resultat av, förklarar Jonatan Flyckt, Data Scientist på Herenco.

"Vi har många idéer på hur vi kan använda AI på fler sätt"

Johan Gustafsson, COO på Emballator i Ulricehamn
Flera lärdomar av projektet

Lösningen, som har varit i drift sedan våren 2022, innebär ett flöde där planeraren väljer ut produktionsorders för nästkommande vecka. En AI-algoritm använder en heuristisk uppskattning och hittar kortaste totala ställtiden. Operatörernas expertis har varit en viktig del i lösningen.

– Logiken är lite lik kortaste vägen-algoritmen som används i karttjänster. För mig har projektet inneburit flera lärdomar, inte minst om tillverkningsprocessen. Vi har också lärt oss mycket kring vad som krävs för att ta ett projekt från idé till en implementerad AI-lösning, säger Jonatan.

”Mindre oklarheter”

För Emballator i Ulricehamn innebär lösningen flera fördelar. Framför allt att företaget kan producera fler enheter per timme, minska omställningstid, minska spill från produktion och jobba mer energieffektivt.

– Det är färre oklarheter nu och enklare process. Operatören bidrar med sin specialistkunskap och dubbelkollar så planeringen ser bra ut, säger Johan Gustafsson, COO på Emballator i Ulricehamn.

Vilka fler AI-lösningar ser du framför dig att ni kommer implementera?

– På ett eller annat sätt kommer AI såklart träffa industrin, men jag tror att det på kort sikt kommer handla om prognosverktyg och att förstå kundbeteenden. Vi har många idéer på hur vi kan använda AI på fler sätt, säger Johan Gustafsson.