Packaging Solutions

Herenco utvecklar sina ledare för framtiden

Herenco startar ett ledarskapsprogram med fokus på ledarskap, utveckling och glädje. Syftet är att förbereda företaget för framtiden och fortsatt utveckla människorna inom koncernen.

I maj 2021 inleddes Sales Leadership & Management-programmet som pågår under hela året för Emballators försäljningschefer. Utbildningen är fördelad på fyra moduler och Herenco har tillsammans med Finnveden Säljkraft paketerat innehållet.

– Vi tror mycket på att utveckla organisationen genom våra människor och precis som Herenco Akademin är det här ett sätt att göra det. Med ledarskap, utveckling och glädje vill vi träna våra ledare för det framtida ledarskapet där nya krav ställs, säger Marie Andersson, HR-chef på Herenco.

För att utveckla sina medarbetare driver Herenco sedan tidigare Herenco Akademin och Sales Leadership & Management-programmet är en del av ett förstärkt fokus på människorna inom koncernen. Nya krav ställs på organisationen och inte minst på försäljningen, med nya trender och förändrat beteende.

– Vi anpassar hela tiden våra kompetenssatsningar efter rådande förutsättningar och det handlar både om hur vi genomför utvecklingsinsatserna samt hur vi anpassar innehållet efter målgruppen. När omvärlden, kraven på oss som företag samt förväntningar på ledarskapet förändras så vill vi på Herenco stärka våra ledare i sina roller, säger Marie Andersson.

– För att nå full potential som ledare är det av yttersta vikt att kunna arbeta med helhetssyn och röd tråd i det man tar i och att förstå de strategiska, taktiska och operativa aspekterna och konsekvenserna av ens ledarbeslut. Därför är programmet uppbyggt utifrån fyra dimensioner av värdeskapande säljledning och styrning. Grunden är självledarskapet och förmågan att förstå sig själv innan man leder andra. Därefter fokuserar vi på att Emballator-ledarna ska få rätt förutsättningar att leda sina respektive säljorganisationer och dess viktigaste resurs, medarbetarna, i symbios. Slutligen lägger vi tyngdpunkt och fokus på förändringsledning i såväl det löpande operativa försäljningschefsarbetet som i det strategiska arbetet. Vi är stolta över samarbetet med Herenco och att vi får vara med att utveckla Emballators ledare, säger Henrik Jönsson, ansvarig handledare och formatör på Finnveden Säljkraft.

Bland innehållet i programmet finns bland annat Ditt personliga ledarskap, Rollen – Ledarskapet – Affären, och Sälj – och Affärsstrategi.