Börsportfölj

Herenco utökar sitt ägande i Balco

Herenco Holding stärker sin position i Balco. Genom ett aktieköp under måndagen passerade Herencos ägarandel 26,8 procent.

Genom ett aktieköp under måndagen 28 juni 2021 ökar Herenco Holding sitt ägande i balkongbolaget Balco. Under våren 2021 har Herenco Holding utökat sitt ägande i Balco och måndagens investering innebär att Herencos ägarandel uppgår till 26,8 procent.

Herenco Holding är representerat i Balcos styrelse genom Carl-Mikael Lindholm.