Indoor Climate

Herenco som ägare – Alltid där

Herenco Invest erbjuder stabilt och långsiktigt ägande för entreprenöriella företag. Med energi och framåtanda tillför Herenco ett aktivt ägarskap genom bland andra Ulf Rostedt och Samuel Wingren.

Samuel Wingren, till vänster, och Ulf Rostedt.

Som ditt bollplank uppvisar vi engagemang, hög tillgänglighet och enkel, jordnära kommunikation. Vi är ett oberoende familjeföretag och det ligger i vårt ursprung att vara ödmjuka inför bolagets idé, förmåga och särart.

Herenco som ägare tillför:

  • Aktivt ägarskap, genom styrelsearbete och decentraliserad organisationsmodell
  • Energi och framåtanda
  • Industriellt nätverk inom flera branscher och kunskapsområden
  • Tillgång till senaste forskningen genom vår stiftelses akademiska nätverk
  • Hög kompetens inom finansiering, förvärv och investeringsbedömning
  • Tydlig plan för bolagets fortsatta utveckling och tillväxt
  • Utvecklingsmöjligheter inom Herencogruppen
  • Finansiell kraft
  • Lång erfarenhet av att utveckla entreprenöriella företag