Herenco renodlar strategin och säljer den svenska emballagegrossisten PacsOn till OptiGroup

Herenco säljer det helägda innehavet till OptiGroup. PacsOn är en emballagegrossist med cirka 150 anställda och en omsättning på drygt 840 mkr. PacsOn är en ledande leverantör av produkter och försörjningslösningar inom förpackningar och förbrukningsvaror.

— PacsOn har utvecklats starkt de senaste åren inom Herenco-koncernen och vi är trygga med att PacsOn kommer att fortsätta att utvecklas positivt med OptiGroup som ny ägare, säger Thomas Bergdahl, VD Herenco AB och fortsätter:
— För Herenco innebär försäljningen av PacsOn nya möjligheter. Vi kommer att satsa 100 procent på att utveckla bolag med egna produkter och tjänster och att helhjärtat gå in för att expandera vår förpackningsverksamhet nationellt och internationellt under varumärket Emballator. Vi har en stark marknadsposition i Norden och Storbritannien som vi avser utöka med ny europeisk geografi för att komma närmare våra kunder och stärka vårt erbjudande.

Försäljningen av PacsOn är en del av Herencos förvärvsstrategi.
— Vi motiveras starkt av att utveckla vår position som ledande och innovativ konverterare av framtidens förpackningsmaterial. Vår renodlade strategi medför att vi öppnar upp för nya investeringar relaterat till förpackning men också inom nya marknadssegment där Herenco Invest är drivande inom gruppen, säger Thomas Bergdahl.

Transaktionen, som är föremål för godkännande av Konkurrensverket, förväntas vara klar under de kommande månaderna. Köpeskillingen har inte offentliggjorts.

 

Om Herenco-gruppen
Herenco är ett Jönköpingsbaserat familjedrivet ägarbolag i fjärde generationen som har funnits i 156 år. Företagen Emballator, Herenco Invest, Acticon, Leif Arvidsson, Miljöhallen Golv och Hagab är helägda bolag som ingår i koncernen. Tillsammans omsatte bolagen i koncernen 2,6 mdr under 2020 och har 1019 anställda. Herenco är även delägare i portföljbolagen Nolato (publ), Balco (publ), Lyko (publ), Hövding (publ) och Lifvs.

Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse grundades 1985 via donation från familjen Hamrin och har sedan dess delat ut 321 mkr till forskning. Stiftelsen förvaltar både fastigheter i Jönköping och aktier med ett samlat värde om cirka 2,3 mdr.