Herenco rekryterar Bas Teepe som CLO (Chief Leadership Officer) med fokus på strategisk ledarutveckling

Herenco har påbörjat en ambitiös resa att bygga en stor och bred industrigrupp med utgångspunkt i dagens verksamhet. Koncernen består av ett 20-tal bolag indelade i affärsområdena Packaging Solutions, Indoor Climate, Flooring och Sun Shading. Planen för Herenco är att växa snabbt, organiskt och via förvärv, inom såväl befintliga som nya affärsområden. Under 2022 rekryterades Anders Davidsson, VD och Koncernchef, och under 2023 rekryterades Marcus Söderberg, CFO och M&A-ansvarig, för att leda tillväxtresan.

Herencos senaste rekrytering är Bas Teepe som nu tar rollen som Chief Leadership Officer (CLO) för Herenco, med särskilt fokus på strategisk ledarutveckling. Målet är att över tid stärka och förbättra ledarskapet inom Herenco-koncernen genom spetsig extern rekrytering, aktiv intern ledarförsörjning och kontinuerlig utveckling/utbildning av nuvarande och kommande ledare samt ledningsgrupper.

Bas Teepe kommer närmast från en roll som Chief Human Resources Officer (CHRO) för Hultafors Group, där han också är medlem i koncernledningen sedan några år tillbaka. Tidigare har han haft liknande roller inom Fristads Kansas Group och Kongsberg Automotive. Utöver det har han bland annat arbetat med interim management och chefsrekrytering inom bland annat Adecco och Manpower.

– Det känns mycket bra att kunna knyta en så pass tung HR-chef till oss, säger Herencos VD Anders Davidsson.

Bas är en senior och strategisk HR-ledare, med internationell erfarenhet.

– Bas är en senior och strategisk HR-ledare, med internationell erfarenhet. Han är van att leda i förändring och är övertygad om betydelsen av ett gott ledarskap och starka ledningsteam. Bas är dessutom mycket intresserad av affären och resultatorienterad, samtidigt som han är en varm och empatisk person. Han kommer att passa perfekt in i Herenco.

Bas Teepe, som är född 1971 i Groningen, Holland, bor sedan 2010 i Ulricehamn. Han kommer att tillträda sin nya tjänst i augusti 2024 efter uppsägningstid och överlämning på Hultafors Group. Bas Teepe kommer att ingå i Herencos koncernledning och vara baserad i Jönköping.