Press

Herenco organiserar för fortsatt snabb tillväxt – bildar tre nya affärsområden

Sedan några år tillbaka genomgår Herenco en transformation med målet att bygga en stor, diversifierad och lönsam industrigrupp. Strategin är att växa organiskt och med förvärv inom befintliga verksamheter, samtidigt som man aktivt letar efter förvärvsmöjligheter i nya branscher. Herenco tar nu nästa steg på tillväxtresan och bildar tre nya affärsområden av bolag, som tidigare legat under Herenco Invest, i syfte att skapa ökat fokus, accelerera tillväxten samt förenkla organisationen.

Vid sidan om den helägda förpackningskoncernen Emballator, bildas nu följande affärsområden:

Ventilation – ”Klimatet i rummet” – består idag av en grupp nischade produktbolag inom ventilation, brandskydd, fönsterrenovering med mera, som tillsammans bidrar till ett rent, behagligt och säkert inomhusklimat.

Sun Protection – består idag bland annat av den rikstäckande kedjan Sun Off som säljer, installerar och underhåller solskydd till företag, offentliga verksamheter och privatpersoner, samt en egen markis- och solskyddsfabrik i Mullsjö.

FloorCo – består idag av en grupp ledande golventreprenadbolag med särskilt starka marknadspositioner i och omkring Småland. Bolagen installerar alla typer av golv för företag, offentliga verksamheter och privatpersoner.

Vi känner oss redo att accelerera tillväxten inom respektive affärsområde, genom organisk tillväxt och kompletterande förvärv.

Anders Davidsson, VD

Den nya organisationen med självständiga affärsområden direkt under Herenco ersätter Herenco Invest, som genom flera förvärv, under ledning av Ulf Rostedt, lagt grunden till de nya affärsområdena.

”Under Ulf Rostedts tid i bolaget har vi flyttat fram positionerna inom ventilation på ett mycket fint sätt, samtidigt som vi gjort ett rejält insteg i marknaderna för solskydd och golventreprenad”, säger Herencos VD Anders Davidsson.

”Efter att bolagen förvärvats och utvecklats de senaste åren inom Herenco Invest känner vi oss nu redo att ta nästa steg och accelerera tillväxten inom respektive affärsområde genom organisk tillväxt och kompletterande förvärv.”

”Det har varit en spännande resa och jag är stolt och nöjd över att ha varit med och skapat tre nya affärsområden inom Herenco, alla med stor potential att fortsätta växa över tid”, säger Ulf Rostedt, VD för Herenco Invest.

Rekrytering av affärsområdeschefer till Ventilation – ”Klimatet i rummet” och FloorCo har påbörjats. Sedan augusti 2023 är Joakim Nimarker anställd som ansvarig för verksamheterna inom Sun Protection. Samtliga affärsområdeschefer kommer att rapportera direkt till Herencos VD Anders Davidsson, som under rekryteringsperioden går in som tillförordnad affärsområdeschef för Ventilation – ”Klimatet i rummet” och FloorCo.

Ulf Rostedt kommer att vara kvar en tid inom Herenco för att säkra en bra överlämning och kommer sedan lämna koncernen för nya uppdrag.

Kontakt

Anders Davidsson

VD Herenco AB