Packaging Solutions

Herenco och Emballator Packaging UK köper TEF Transport

TEF Transport är baserade på Storbritanniens östkust och tillhandahåller transport, lagring, logistik och distributionstjänster åt en rad branscher, bl.a. livsmedel, förpackning och trycksaker.

Emballator Packaging UK förvärvar nu bolaget med dess lager-, logistik- och distributionstjänster. Under 2014 förvärvade TEF bolaget Millfield Transport vilket nu även omfattas av förvärvet. Bolagen har tillsammans en omsättning på mer är 9 miljoner pund (105 MSEK) och en vagnpark på mer är 60 lastbilar och 100 trailrar. Förvärvet ger Emballatorgruppen betydande synergier i Storbritannien med ett helt integrerat transportsystem för både Emballator och dess kunder.

TEF har 100 anställda och utökar därmed Emballator Packagings personal I Storbritannien till över 200 anställda.

TEF kommer att leverera alla Emballators produkter och gradvis även kombinera detta med att plocka upp våra kunders leveranser och därigenom erbjuda dem ett ekonomiskt attraktivt alternativ.