Packaging Solutions

Herenco och Emballator Metal Group expanderar österut

Herenco och Emballator Metal Group expanderar österut. - Vi är mycket nöjda med att vi nu kan arbeta tillsammans med en respekterad konkurrent, säger Mats Nilsson, CEO för Emballator Metal Group. Detta är helt i linje med vår strategi där vi vill stärka vår närvaro och marknadsposition i bl.a. Finland, Baltikum och Ryssland.

Emballator Metal Group har den 1 juni förvärvat samtliga aktier i den finska konkurrenten Metalpak. Säljare är Kiilto Family Oy.
– Vi är mycket nöjda med att vi nu kan arbeta tillsammans med en respekterad konkurrent, säger Mats Nilsson, CEO för Emballator Metal Group. Detta är helt i linje med vår strategi där vi vill stärka vår närvaro och marknadsposition i bl.a. Finland, Baltikum och Ryssland.

Emballator Metal Group som ingår i Jönköpingsbaserade Herenco-koncernen förvärvar samtliga aktier i finska konkurrenten Metalpak. Emballator Metal Group, med huvudkontor i Ulricehamn, tillverkar och marknadsför plåtemballage för huvudsakligen färg- och kemiindustrin. Omsättningen är 530 MSEK och antalet anställda drygt 200.

Metalpak är en branschkollega i Tammerfors med en omsättning på 10 MEUR och 37 anställda. Säljare är Kiilto Family Oy, ett finskt familjeföretag verksamt huvudsakligen inom kemi-industrin.

– Finland är en viktig marknad för Emballator Metal Group och det är strategiskt viktigt att finnas med verksamhet i landet. Det underlättar också för oss i våra ambitioner att stärka vår marknadsposition österut. Ryssland och de Baltiska länderna är exempel på marknader där vi önskar en tillväxt, förklarar Mats Nilsson.

Metalpak har också en betydande andel av sin försäljning mot livsmedelsindustrin där Emballator Metal Group har en utvecklingspotential.

– Vi är övertygade om att med den kompetens som finns hos Metalpak ska vi gemensamt kunna utveckla vår förmåga att ge god service till våra kunder. Vi ser tillväxtmöjligheter för både företag och människor avslutar Mats Nilsson.