Indoor Climate

Herenco och bolaget Leif Arvidsson förvärvar Casamja

Casamja är en verksamhet vi har velat gå in i en längre tid och nu spänner vi bågen och tänker oss att vi kan bli en större grupp av företag framöver, berättar Per Wickert på Leif Arvidsson i Mullsjö.

Leif Arvidsson är ett av Herenco-koncernens handelsbolag. Nu gör de sitt första förvärv.
– Casamja är en verksamhet vi har velat gå in i en längre tid och nu spänner vi bågen och tänker oss att vi kan bli en större grupp av företag framöver, berättar Per Wickert på Leif Arvidsson i Mullsjö.

Casamjas affärsidé går ut på att erbjuda produkter för dragfri och energibesparande ventilation. Per berättar:
– Bolaget består av två ungefär lika starka och viktiga delar. Dels handlar det om enkla tilluftslösningar både genom och vid fönster. Det är ett område vi redan jobbar inom så det känns naturligt och lämpligt för oss.

Den andra delen handlar om energieffektiva och enkla frånluftslösningar för köksventilation.
– Det blir mer ett nytt område för oss, berättar Per.

Diskussioner om förvärv har förts mellan de två företagen till och från under flera år och under senaste året mer ingående och fördjupat. Nu har Hans Castwall och Lennart Karlén valt att sälja bolaget och för Leif Arvidsson är köpet helt rätt i tiden.

Casamja omsätter idag ca 12 miljoner och kommer trots sin mindre storlek att drivas vidare som ett fristående bolag under Leif Arvidsson.
– Vi kommer att satsa på att överföra tekniklösningar och arbetssätt vi framgångsrikt använder i LA över till Casamja och på så sätt hoppas vi få en god utveckling i bolaget framöver.

– Genom köpet kan LA bidra till att Vättern Industrier och Herenco växer, det tycker vi är roligt. Nu med vårt första dotterbolag kan vi också gå vidare och kanske titta på andra kompletteringsförvärv i framtiden, avslutar Per Wickert.

Vättern Industrier är sedan 2019 Herenco Invest.