Press

Herenco möjliggör mer förnybar el genom solcellspark – satsning med Bixia

En ny solpark tas snart i drift i Björke nära Gävle. Med en installerad effekt på runt 7 MW blir solcellsparken den största i norra Sverige. Bakom satsningen står Herenco och elbolaget Bixia.

Den nya solparken kommer att generera cirka 7 GWh per år, vilket motsvarar en elförbrukning för runt 1400 villor. För Herenco motsvarar solcellsparken drygt 10 procent av den totala elförbrukningen i företagsgruppen.

– Vi är otroligt stolta och glada över att möjliggöra mer förnybar el i Sverige. Genom den här satsningen bidrar vi till samhällets omställning till förnybar el och förflyttning mot en grönare framtid. Att bidra till ökad produktion av förnybar el genom solcellsparken i Björke är ett naturligt nästa steg i vårt hållbarhetsarbete och vi kommer att investera i fler klimatneutrala initiativ framöver, säger Anders Davidsson, VD på Herenco.

Satsningen på solparken görs som en del av Herencos målmedvetna satsning på företagets enheter i Sverige och Europa, med målet att minska det klimatavtrycket.

Bixia är ett av de elbolag som köper in störst andel förnybar och lokalproducerad el i Sverige och bolaget arbetar aktivt för att öka användandet och produktionen av hållbar el.

– Det är fantastiskt roligt att den nya solparken snart är i drift och att vi tillsammans med Herenco, som har samma klimatambitioner som oss, kan bidra till den gröna omställningen, säger Magnus Reitersjö, vice VD Bixia.

Den nya solparken, som färdigställts av Svea Solar, ger ett välbehövligt tillskott av förnybar el. Solparken har byggts på ett område där det tidigare funnits en grustäkt, vilket gör att marken lämpar sig bra för solceller.

– Vi är extra glada över att solcellsparken kommer installeras i ett grustag och att outnyttjad mark används till produktion av förnybar energi. Det är viktigt för oss att solcellsparken inte påverkar den biologiska mångfalden eller att mark som annars används för till exempel jordbruk tas i anspråk, säger Anders Davidsson på Herenco.

Om Herenco
Herenco är ett Jönköpingsbaserat familjedrivet ägarbolag i fjärde generationen som grundades 1865.
Inom Herenco finns förpackningskoncernen Emballator och Herenco Invest, som investerar i och äger bolag inom ventilation, solskydd och golv. Herenco-koncernen omsätter omkring 3 500 MSEK och har cirka 1 100 medarbetare. Herenco har även en portfölj av delägda noterade bolag, bland annat Nolato, Balco, Lyko, Profoto och Fractal.

Om Bixia
Bixia arbetar aktivt för att öka andelen lokalproducerad el och är idag ett av de elbolag som köper in störst andel lokalproducerad el i Sverige. Företaget utvecklar hållbara energitjänster anpassade efter framtidens elmarknad och omsatte 7,1 mdkr under år 2022.
Läs mer på www.bixia.se

Kontakt för mer information

Anders Davidsson

VD Herenco AB