Herenco lanserar utbildning för ledare i koncernen

Herenco lanserar en ny intern utbildning för första linjens ledare. Målet är att stötta ledare inom koncernen att bygga en stabil grund för sitt framtida ledarskap.

Den nya utbildningen är en del i Herenco satsning på ledare och medarbetare inom koncernen. Ledarutbildningen, som supporterar övergången från Att leda sig själv till Att leda andra, består av fem moduler och startar i slutet av maj 2022.

Deltagarna består av medarbetare från JKS Golv, Nättraby Kakelservice, Emballator, LGG Inneklimat, Leif Arvidsson, Varbergs Kakelhus och Acticon.

– Den här utbildningen är för personer som vill bygga en solid grund för sitt ledarskap och få med sig ett antal ledarverktyg för dagens och morgondagens ledarskap. Personerna som deltar arbetar på olika bolag och olika avdelningar vilket också kommer tillföra spännande möten och göra att vi möts över bolagsgränserna, säger Marie Andersson, Head of People & Culture på Herenco.

Utbildningen kommer att bestå av övningar där deltagarna får ett antal grundläggande verktyg för dagens och morgondagens ledarskap. Mellan modulerna när deltagarna träffas kommer de även få uppgifter att genomföra i sitt dagliga arbete.

– Att utveckla sitt ledarskap med kunskap om sig själv för att kunna förstå och leda andra med affären i fokus är otroligt viktigt för oss. Vi har ett behov av att utveckla våra ledare för att växa vår affär, öka engagemanget hos våra medarbetare och genom det jobba mot vår vision Ständigt skapa framtid. Vår utbildning för första linjens ledare är en viktig del i det arbetet, säger Marie.