Herenco investerar i GIAB för en hållbar framtid

Godsinlösen Nordic AB (”GIAB”) är ett av Herencos senaste delägda innehav. GIAB återbrukar ett brett sortiment av produkter från olika flöden genom insamling, rekonditionering eller reparation och vidareförsäljning. Och är ett första steg i Herencos inriktning mot hållbara investeringar.

GIAB:s affärsidé är att optimera produktflöden enligt cirkulärekonomiska principer och gör det genom en helhetslösning för hantering av returer och reklamationer åt e-handlare, producenter och distributörer på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. GIAB erbjuder även en komplett cirkulär skaderegleringsprocess åt försäkringsbranschen.

– Det vi identifierade först var en brist i försäkringssegmentet och vi upptäckte att försäkringsbolagen inte hanterade en skadad mobil utan bara ersatte den. Anledningen var att tiden det tar att hantera produkt och hitta ett andrahandsvärde inte gick ihop, då väcktes vår idé och vi tänkte att det här kan vi ta hand om. Returlogistik helt enkelt, säger Christian Jansson, VD och grundare på GIAB.

Enorm potential

Genom att öka varors ekonomiska värde bidrar GIAB till effektivare resursutnyttjande och på det sättet en mer hållbar framtid. GIAB sköter allt från logistik, bedömning och gradering av produkter, reparation eller rekonditionering och avslutningsvis för GIAB tillbaka produkten på marknaden till mest lämpliga försäljningskanal. Utöver det har GIAB även egen mjukvara och en plattform i GIAB Circular Platform som kan ta fram mätdata inom hållbarhet. Här ser bolaget stor potential framåt med bakgrund av ökade regulatoriska krav samt ökad konsumentmedvetenhet vilket driver efterfrågan på spårbar hållbarhetsdata.

– Vi har testat de flesta branscher och till exempel i byggindustrin finns det en enorm potential att ta vara på resurser när man bygger. Men marknaden för återbruk av byggmaterial ser bättre ut än vad den är, vi vet att det finns potential. Annars är det som växer hos oss just nu vår konsultavdelning som hjälper företag med hållbarhetsredovisningar. Och så ser vi en hög efterfrågan på Circular office som både innehåller IT-utrustning och kontorsmöbler som återanvänds, säger Christian.

Tydlig inriktning

Bakgrunden till Herencos investering i GIAB är enkel – att tydligt ta riktning mot affärer och bolag med stort fokus på hållbarhet.

– Det här måste vara helt rätt sätt att återbruka ändliga resurser, vilket inte minst visas på GIAB:s resa de senaste åren. Den här investeringen ligger helt i linje med vårt DNA i Den gröna påsen och vår alltmer tydliga inriktning mot hållbara affärer och bolag som gör skillnad för samhälle och kund, säger Carl-Mikael Lindholm, affärsutvecklare och investeringsansvarig på Herenco.

GIAB blev utnämnd till Årets samhällsaktör i kategorin Hållbarhet, priset delas ut av Dagens Industri och Gullers Grupp.

Läs mer om GIAB här.