Människor

Herenco investerar för tillväxt – rekryterar ansvarig för förvärv och affärsutveckling

Hållbara förpackningslösningar och byggrelaterade, snabbväxande tillväxtbolag utgör basen för Herencos verksamhet. Ambitionen är att nå en total omsättning om 10 miljarder 2026 genom att växa organiskt och genom förvärv. Nu gör Herenco nästa investering och presenterar Marcus Söderberg som ny ansvarig för förvärv och affärsutveckling.

Marcus Söderberg, till vänster, och Anders Davidsson.

Herenco har genomgått stora förändringar de senaste åren. Efter ett antal framgångsrika avyttringar har koncernen fortsatt att investera i de helägda bolagen, förpackningskoncernen Emballator och Herenco Invest. Parallellt har Herenco byggt upp en börsportfölj med betydande aktieinnehav i bolag som Nolato, Lyko, Balco, Profoto och Fractal.

Huvudkontor i Jönköping

För att möjliggöra fortsatt snabb expansion rekryterades Anders Davidsson som ny VD och koncernchef för Herenco Holding under våren 2022. Sedan han tillträdde har han arbetat med att bygga upp ett litet centralt team på huvudkontoret i Jönköping. Nu presenteras nästa rekrytering.

– För att möjliggöra fler förvärv och ökad organisk tillväxt har vi rekryterat Marcus Söderberg som ansvarig för förvärv och affärsutveckling. Marcus blir ett utmärkt tillskott till teamet på Herenco Holding. Hans roll är väldigt viktig för Herencos resa framöver och jag är mycket glad över att han kommer till oss, säger Anders Davidsson, VD och koncernchef på Herenco Holding.

Marcus Söderberg är idag Group CFO på BUFAB där han bland annat haft en viktig roll i flera av koncernens förvärv de senaste åren. Tidigare har han även arbetat som segmentscontroller inom BUFABs svenska segment, ekonomichef på BUFAB Sweden AB och nästan 10 år som revisor på Ernst & Young AB.

Nära samarbete

I rollen som ansvarig för förvärv och affärsutveckling kommer Marcus att arbeta med alla affärsområden inom Herenco. Uppdraget blir att, i nära samarbete med ledningarna för respektive affärsområde, realisera Herencos ambitiösa tillväxtplaner de kommande åren.

– Jag ser fram emot att bli en del av Herencos professionella team och vara med på den fortsatta tillväxtresan. Jag tar med mig mycket från den tillväxt- och lönsamhetsresa jag har fått vara med och genomföra på BUFAB och jag hoppas kunna bidra till en liknande utveckling för Herenco, säger Marcus Söderberg.

Under 2022 har, utöver Anders Davidsson, även Martin Odqvist rekryterats till Herenco Holding som CFO. Till koncernens största innehav Emballator har bland annat Kent Viitanen rekryterats som koncernchef, Maria Backlund som Head of Marketing & Sales Excellence och Ulf Segerström som CFO.

– Jag är otroligt nöjd över de toppkrafter vi lyckats rekrytera till Emballator och med Marcus Söderberg förstärker vi det centrala teamet på Herenco ytterligare och rustar oss för snabb expansion de kommande åren, säger Anders Davidsson.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Davidsson
VD och koncernchef Herenco Holding
+46 (0)70 545 70 80, anders.davidsson@herenco.com