Herenco Holding investerar 270 mkr i Balco respektive Hövding

Herenco Holding har på kort tid transformerat sitt verksamhetsfokus mot att utveckla kärnaffären inom förpackning samt accelerera nya investeringar i tillväxtdrivande bolag. Som ett led i denna strategiska förflyttning, stärker Holding sitt ägande i Balco AB (publ) från 11,4% till 23,5% och blir därmed bolagets huvudägare. Samtidigt görs också ny investering om 10,3% i Hövding AB (publ).

Herenco-koncernen har de senaste åren renodlat sitt fokus på att utveckla befintliga positioner inom förpackningsindustrin samt nischmarknader med stark utvecklingspotential. Parallellt har koncernen också skaffat sig betydande ägande i nya bolag som uppvisar stark koppling till globalt växande trender såsom medical (Nolato) och e-handel (Lyko).

Investeringen i Balco respektive Hövding motiveras av vår huvudstrategi att utveckla såväl helägda som delägda bolag med framtiden för sig. Kortfattat har vi lagt ut tre vägar framåt:

En avvägd och balanserad affärsportfölj ger bra exponering mot olika trender och branscher. Det skapar också utmärkta möjligheter för oss att skapa hävstång på ny kunskap som vi får i förståelsen för olika affärsmodellers sätt att möta morgondagens kund på.

”Vi avser investera två mdr de närmaste åren i förvärv och affärsidéer som vår egendrivna organisation och andra passionerade entreprenörer som vill mer, kommer upp med. Resan har bara börjat”, säger Lovisa Hamrin, ägare till Herenco Holding.