Börsportfölj

Herenco Holding investerar 270 mkr i Balco respektive Hövding

Herenco Holding har på kort tid transformerat sitt verksamhetsfokus mot att utveckla kärnaffären inom förpackning samt accelerera nya investeringar i tillväxtdrivande bolag. Som ett led i denna strategiska förflyttning, stärker Holding sitt ägande i Balco AB (publ) från 11,4% till 23,5% och blir därmed bolagets huvudägare. Samtidigt görs också ny investering om 10,3% i Hövding AB (publ).

Herenco-koncernen har de senaste åren renodlat sitt fokus på att utveckla befintliga positioner inom förpackningsindustrin samt nischmarknader med stark utvecklingspotential. Parallellt har koncernen också skaffat sig betydande ägande i nya bolag som uppvisar stark koppling till globalt växande trender såsom medical (Nolato) och e-handel (Lyko).

Investeringen i Balco respektive Hövding motiveras av vår huvudstrategi att utveckla såväl helägda som delägda bolag med framtiden för sig. Kortfattat har vi lagt ut tre vägar framåt:

  • Växa geografiskt och kunderbjudande med vår förpackningsrörelse
  • Förvärva och förädla entreprenörsdrivna bolag genom Herenco Invest
  • Gå in på tydliga tillväxt-områden som delvis bygger på nya kundvärden och affärsmodeller genom delägarskap som vi gärna stärker över tid (Nolato, Balco, Lyko, Hövding med flera)

En avvägd och balanserad affärsportfölj ger bra exponering mot olika trender och branscher. Det skapar också utmärkta möjligheter för oss att skapa hävstång på ny kunskap som vi får i förståelsen för olika affärsmodellers sätt att möta morgondagens kund på.

”Vi avser investera två mdr de närmaste åren i förvärv och affärsidéer som vår egendrivna organisation och andra passionerade entreprenörer som vill mer, kommer upp med. Resan har bara börjat”, säger Lovisa Hamrin, ägare till Herenco Holding.