Herenco går över till grön el

Från och med 1 januari 2021 har Herenco-koncernen slutit ett avtal att gå över till att köpa 100% förnyelsebar el i Sverige.

Det innebär bland annat att Emballator med produktion på flera platser i landet minskar sitt klimatavtryck genom lägre koldioxidutsläpp.

”Sveriges riksdag har beslutat att år 2040 skall all elproduktion vara 100 procent förnybar, självklart vill Herenco vara med och bidra till att detta mål uppfylls”, säger Lovisa Hamrin ägare till Herenco-koncernen i en kommentar.

Även PacsOn, Hamhus och flertalet av de helägda bolagen inom Herenco Invest påverkas av denna positiva nyhet.

”Detta är en milstolpe som bekräftar vårt arbete med att minska resursanvändningen i våra bolag. Vi arbetar fokuserat med denna fråga; bland annat genom att fokusera på innovation och effektivitetsförbättringar,” avslutar Thomas Bergdahl VD Herenco AB.