Herenco förvärvar JKS Golv och Nättraby Kakelservice

Herenco blir ny huvudägare i JKS Golv och Nättraby Kakelservice. Förvärvet innebär bland annat att Herenco Invest växer geografiskt samt kompetens- och kapacitetsmässigt inom golvbranschen. – Det känns väldigt roligt att förvärva ett av Sveriges största bolag inom branschen, säger Ulf Rostedt, VD Herenco Invest.

JKS Golv levererar ett helhetserbjudande inom golventreprenad och plattsättning. Bolaget har en ledande position på marknaden och en av Sveriges största badrumsbutiker. JKS Golv äger även Nättraby Kakelservice, ett företag helt fokuserat på plattsättning.

– JKS Golv och Nättraby Kakelservice är bolag med engagerade team, bra renommé på marknaden och hög kvalitet i alla led. Det känns väldigt roligt att förvärva ett av Sveriges största bolag inom branschen. Vi får en möjlighet att tillsammans med Miljöhallen Golv stärka vårt erbjudande till marknaden och våra kunder. Vår ambition är att fortsätta vår tillväxtresa organiskt och genom ytterligare förvärv, säger Ulf Rostedt, VD Herenco Invest.

JKS Golv finns tillsammans med Nättraby Kakelservice på fyra orter; Växjö, Kalmar, Karlskrona och Kristianstad. Bolagen omsatte 165 MSEK under 2020 och har totalt 80 anställda.

– Så spännande och roligt! Det här kommer att stärka vårt varumärke i Småland och Blekinge ytterligare. Detta innebär också att vi ges en ännu större möjlighet att bygga en starkare och bättre organisation på JKS Golv och Nättraby Kakelservice för att fortsätta vårt långsiktiga arbete framåt, säger Joakim Selldén, ägare och grundare JKS Golv.

Köpeskillingen har inte offentliggjorts.

För mer information, kontakta:
Ulf Rostedt
VD Herenco Invest
0706-94 86 82, ulf.rostedt@herenco.com

Om Herenco-gruppen
Herenco är ett Jönköpingsbaserat familjedrivet ägarbolag i fjärde generationen som har funnits i 156 år. Företagen Emballator, Herenco Invest, Acticon, Leif Arvidsson, Miljöhallen Golv, Hagab och Nimex är helägda bolag som ingår i koncernen. Tillsammans omsatte bolagen i koncernen 2,6 mdr under 2020 och har 1019 anställda.

Herenco är även delägare i portföljbolagen Nolato (publ), Balco (publ), Lyko (publ), Hövding (publ), Profoto (publ) och Lifvs. Hamrin Foundation grundades 1985 via donation från familjen Hamrin och har sedan dess delat ut 321 mkr till forskning. Stiftelsen förvaltar både fastigheter i Jönköping och aktier med ett samlat värde om cirka 2,3 mdr.