Människor

Herenco förstärker styrelsen med rutinerad företagsledare

Jan Svensson, senast vd för investmentbolaget Latour, kommer under hösten kliva in i Herenco Holdings styrelse och bli ett välkommet tillskott med sin breda erfarenhet av att utveckla och förädla bolag. Även sina breda erfarenheter inom områden som är högst aktuella idag – digitalisering, globalisering, hållbarhet och miljötänk kan komma väl till pass.

Jan är född 1956 och bördig från Halmstad. I grunden utbildad gymnasieingenjör och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Jan tillträdde vd-posten i investmentbolaget Latour 2003, efter att ha varit vd i det egna familjeföretaget AB Sigfrid Stenberg som blev uppköpt av Latour 1994.

Latour, ett svenskt investmentbolag som har både en börsportfölj med nio innehav, och en industri- och handelsrörelse. Latour är största ägare i alla sina nio innehav Securitas, Assa Abloy, Fagerhult, Sweco, Tomra, Alimak Group, Hms, Troax och Nederman.

Latours investeringsportfölj med ett värde på cirka 83 miljarder kronor står på tre ben, helägda, delägda och börsportföljen. De helägda bolagen är organiserade i fyra affärsområden: Hultafors Group, Latour Industries, Nord-Lock Group och Swegon. Dessa är industrirörelser som enligt Latour själva har starka positioner i respektive nisch.

Det framgångsrika förändringsarbetet har sedan 2003 präglats av att Latour har renodlat sin verksamhet med fokus på färre företag, ökad lönsamhet och tillväxt. Styrkan har varit att utveckla och förädla bolag så att de når sin fulla potential, med en förhoppning att även växa globalt samt skapa ett långsiktigt hållbart värde för sina aktieägare.

– I styrelsearbetet är det min erfarenhet jag bäst kan bjuda på. Jag har varit med i ganska många år och har samlat på mig kunskap och erfarenhet av de mesta scenarion som kan inträffa. Jag är en duktig kravställare och mån om att styrelsearbetet rör framtid, inte operativa frågor, jag vill få alla att lyfta blicken lite, säger Jan.

Styrelsearbete kan liknas vid en resursbank, menar Jan. Huvudsyftet är att skaffa fram de förutsättningar och resurser som verksamheterna och företagsledarna behöver för att kunna leverera sin affärsplan, samt att stötta och stå bakom besluten.

Hans erfarenhet av industriföretag och dess verksamheter är gedigen, men han poängterar emellertid att alla företag och branscher är olika. Jan ser fram emot att tillsammans med Lovisa besöka de olika företagen i Herencokoncernen för att lära känna dem.

Nyckeln till att företag blir framgångsrika och kan fortsätta att växa är enligt Jan engagerade och kompetenta medarbetare. Han är av den bestämda åsikten att det är av största vikt att bemanna de olika verksamheterna med bra och handlingskraftiga företagsledningar.

– Jag tror med all säkerhet att det finns bra förutsättningar för att bygga värde i de bolag som ingår i Herencokoncernen. Utmaningen framåt är att växa och få upp lönsamheten i en del bolag, säger Jan.

Lovisa Hamrin, ägare och sittande ordförande i Herenco Holdings styrelse är övertygad, oerhört glad och inspirerad av att ha Jan ombord i styrelsen.