Herenco expanderar och förvärvar PacsOn Papperspartner i Norr

Pacson AB, ett helägt bolag inom Herencokoncernen, har varit delägare i PacsOn Papperspartner i Norr AB sedan 2006 och förvärvar nu resterande 70 % av aktierna. Bolaget har de senaste åren haft en mycket bra tillväxt och lönsamhetsutveckling. Med lokal förankring som grossist inom förpackningar och förnödenheter har bolaget en stark marknadsposition i Skellefteå och Umeå. Herenco ser förvärvet som en god plattforms-investering för fortsatt expansion i Norrland.

– Ägarförändringen ger oss en stark finansiell ägare i Herenco, vilket säkerställer den långsiktiga utvecklingen av företaget, säger Ulf Wiklund, VD på Papperspartner i Norr AB. För våra medarbetare skapar detta, i kombination med ökade möjligheter till samverkan med kollegorna i övriga bolag inom PacsOn, trygga och spännande utvecklingsmöjligheter.

Med förvärvet förstärker och synliggör Pacson AB sin ambition att genom förvärv och organisk tillväxt vara en ledande rikstäckande aktör som med stark lokal närvaro servar kunder med ett brett erbjudande inom förpackningslösningar och förnödenheter till kunder inom bland annat industri, logistik, handel och städ.

– Ulf och Peter kommer fortsätta i sina nuvarande roller, berättar Stefan Lind, VD för PacsOn AB. Med samma namn, erbjudande och kontaktpersoner skapar vi fortsatt hög service och trygghet för kunder och leverantörer så att vi kan förverkliga vår gemensamma framtida ambition att vara nationell ledare genom lokalt marknadsledarskap.

Av företagets 30 åriga historia har PacsOn AB och Papperspartner i Norr AB varit kompanjoner de senaste 12 år genom ett delägarskap. Det har varit framgångsrika år med ökade marknadsandelar, nya erbjudanden och med ett samarbete som baserats på samsyn på såväl affärsmässighet, lokal förankring och starka gemensamma värderingar.

– Vi har genom PacsOns delägarskap i Papperspartner i Norr följt verksamheten på nära håll under flera år och imponerats av vad bolaget och medarbetarna åstadkommit. Expansionen och satsningen i Umeå är ett levande bevis på vad som kan åstadkommas med lokal förankring, mod och kompetenta medarbetare. Vi är mycket nöjda med förvärvet och ser med tillförsikt fram emot att öka vår närvaro ytterligare i Norrland, berättar Lovisa Hamrin, ägare Herenco.

För Papperspartner i Norr AB fortsätter nu verksamheten som vanligt, och i likhet med alla bolag i kedjan sker detta med stort decentraliserat ansvar. Den nuvarande ledningen med Ulf Wiklund och Peter Lundström säkerställer att nuvarande affärsplan genomförs. PacsOn Papperspartner i Norr AB omsätter ca 80 miljoner med ca 25 medarbetare.

För mer information kontakta:
Ulf Wiklund, VD Papperspartner i Norr AB 070-667 85 68 / Ulf@pacsonpp.se
Stefan Lind, VD PacsOn 036-34 11 16 / Stefan.lind@pacson.se


PacsOn-kedjan omsätter c:a 1.2 mdkr genom 12 bolag fördelade på 18 platser i Sverige. PacsOns affärsidé är att med lokal förankring, hög kunskap och ett brett erbjudande inom förpackningslösningar och förnödenheter skapa starka relationer med sina kunder. Gruppen som helhet är en komplett och rikstäckande leverantör av industriemballage, hygien & torkpapper, städartiklar, servering, butiksemballage, skyddsprodukter och kontorsmateriel. PacsOn är delägare i den europeiska organisationen Inpacs som finns i 50 länder med en omsättning på 30 mdkr. PacsOn AB ägs av Herenco AB, ett småländskt familjeföretag i fjärde generationen vars affärsidé är långsiktiga investeringar i bolag med tillväxtpotential. Herenco omsätter genom sina sex affärsområden och 1600 anställda ca 3,5 mdkr.

Nyheter