Herenco avyttrar sitt aktieinnehav i Borgstena textile solutions

Herenco avyttrar sitt aktieinnehav i Borgstena. Tidigare samarbetspartnern Dual ny ägare till bolaget.

Herenco tillsammans med Trioplast och Pomonagruppen har sedan mitten av 2000 talet varit huvudägare av textilbolaget Borgstena. Bolaget har gått fint de sista åren men de tre ägarna vill nu istället ge ökat fokus till sina respektive kärnverksamheter. Dual i Korea har sedan länge varit en viktig samarbetspartner och förvärvar nu bolaget.

– Det har varit händelse-och lärorika år för ägarna. Två gånger, år 2006 och 2008, brann fabriken i Portugal och totalförstördes. Tack vare stort engagemang från bolagets alla medarbetare men även ägarna kunde de trots omständigheterna tillfredsställa kunderna under det år som det tog att återställa fabriken, berättar Ulf Ellwén, ledamot.

Borgstena har likt resten av den svenska textilindustrin flyttat söder ut i Europa med nedlagda svenska fabriker som följd. Ägarna och bolaget har,trots detta,fortsatt lagt stor vikt vid att värnadet svenska samhället, de svenska bolagen och den skandinaviska designen.

– Dual är en global aktör och den rätta ägaren för att med fortsatt stort engagemang och långsiktighet äga och driva Borgstena framåt, säger Carl-Johan Simonsson, Herenco.