Människor

Herenco Akademin utvecklar medarbetare för framtiden

Med målet att satsa på medarbetarna och få människor att växa startades Herenco Akademin för några år sedan. Innehållet har utvärderats och utvecklats sedan dess och den senaste Akademin avslutades under våren 2021.

Marie Andersson, HR-ansvarig Herenco, och Rebecka Gustavsson, Emballator i Mellerud.

Engagerade och drivna medarbetare som utvecklas, utvecklar även Herenco-koncernen. Med medarbetarna som företagens viktigaste resurs vill Herenco fortsatt lägga extra fokus där.

— För att säkra återväxten i våra bolag och leva med vår vision att ständigt skapa framtid är Akademin väldigt viktig. Vi har många talangfulla människor som är både specialister och ledare i våra bolag och vi vill se till att de får den utveckling som de behöver hos oss, säger Marie Andersson, HR-ansvarig på Herenco.

Inledningsvis fick deltagarna i Herenco Akademin lära sig om koncernens historia och värderingar, Den gröna påsen. Övriga delar i Akademin behandlade bland annat själv- och ledarskapsutveckling, kundvärde och försäljning, innovation och digitalisering, lönsamhet och verksamhetsutveckling. En intern kursledare, från koncernens helägda bolag eller Herenco, var ansvarig per modul.
— Ledarskap och att leda sig själv har jag tagit med mig. Jag har även reflekterat över värderingarna och jag har tagit fram grundstenar för hur jag vill göra mitt jobb. Hela akademin har varit väldigt inspirerande men det är det jag tar med mig mest, säger Rebecka Gustavsson, kundsupport på Emballator i Mellerud och deltagare i Herenco Akademin 2020/2021.

Akademin bestod av fem olika moduler, upplagda på cirka ett halvår och mellan tillfällena då gruppen träffades var tiden tillsammans med närmaste chef viktig. Akademin 2020/2021 arrangerades digitalt och tack vare högt engagemang från alla deltagare skapades bra och givande diskussioner, enligt Rebecka och Marie.
Utöver digitala kurstillfällen ingick även två hemuppgifter som deltagarna utförde på sina arbetsplatser innan examination.
— En av uppgifterna handlade om värderingar från Den gröna påsen och vilka aktiviteter deltagaren startade upp för att enheten ska arbeta mer aktivt med våra värderingar. Den andra uppgiften handlade om framtidsspaning, att titta på hur långt innovation kan ta bolagen. Det var väldigt intressant, tekniken går framåt och nya material skapas, säger Rebecka.