Hamrin-stiftelsen investerar i e-legitimationsbolaget Freja eID

Freja eiD Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består bland annat av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID.

I en riktad nyemission valde Hamrin-stiftelsen att teckna aktier i bolaget. Kapitalet ska bland annat användas för att finansiera den fortsatta kommersialiseringen av Frejas mobila e-legitimation. Enligt bolaget ska fokus vara att skaffa nya användare.

Freja eID Group AB (publ) meddelade i april 2021 att bolaget startat upp anpassningen av mobilappen Freja eID för att kunna användas som ett grönt certifikat, som EU:s digitala covid-intyg kallas. Certifikatet ska kunna användas vid resor mellan länder men kommer sannolikt också nyttjas inom länder, exempelvis vid konserter, events eller restaurangbesök.

Freja eID är den första mobila e-legitimationen som har blivit godkänd av statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse grundades 1985 via donation från familjen Hamrin och har sedan dess delat ut 321 mkr till forskning. Stiftelsen förvaltar både fastigheter i Jönköping och aktier med ett samlat värde om cirka 2,5 mdr.

Läs mer om Freja eID här.