Hamrin Foundation arrangerade inspirationsdag med Jönköpings kommun och Jönköping University

Ett av målen för Hamrin Foundation är att skapa broar mellan industri, akademi och offentlig sektor. För att inspirera och visa vad som är möjligt, arrangerade Hamrin Foundation ett möte mellan Jönköpings kommun, Jönköping University och Herenco.

Under drygt två år har Jönköpings kommun samarbetat med Jönköping University (JU) för att öka nyttan av AI inom kommunen. Det har bland annat resulterat i ett antal pilotprojekt som studenter på AI Engineering-programmet har arbetat med.

– Tanken med pilotprojekten är att arbeta tillsammans med kommunens gräsrötter för att inspirera och inkludera förvaltningarnas och kommunala bolags kunniga personal. Konceptet är en del av den samverkansmodell rörande AI-implementering som jag har arbetat fram under det senaste decenniet i samarbete med bland annat Kustbevakningen, Polisen och Skogsstyrelsen, säger Niklas Lavesson, Professor i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskolan (tidigare professor i datateknik vid Tekniska Högskolan i Jönköping) och senior rådgivare vid Hamrin Foundation.

”Utvecklas tillsammans”

– Vi vill skapa nytta för forskning och utbildning och lära från verkliga exempel. Vi måste se utmaningarna i offentlig och privat sektor och utvecklas tillsammans. Det här har varit en fantastisk möjlighet som resulterat ett fantastiskt arbete av studenterna, säger Einav Peretz-Andersson, Programansvarig för Al Engineering vid JU.

Johan Fritz, Stadsdirektör Jönköpings kommun

Pilotprojekten har inkluderat kommunens kontaktcenter, kartavdelningen på stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret. Samtliga case har gett resultat och visat att manuellt arbete kan underlättas med hjälp av enkel och beprövad AI-teknik.

Bland deltagarna på Hamrin Foundations AI-dag fanns Jönköpings kommuns stadsdirektör Johan Fritz som menar att samarbetet är viktigt på flera plan.

– AI-teknik finns och är över oss vare sig vi vill eller inte, vi ser att vi kan ha stor nytta av den som kommun och göra det bättre för de som bor i kommunen. Vi kan nyttja tekniken till att ge möjlighet till ett gott liv. Att samarbeta med JU är viktigt dels för att det är regionens högskola som producerar kunskap, vi vill se att den kunskapen stannar i regionen och gärna i Jönköping. Kan vi bidra med praktikplatser, skapa goda förutsättningar genom bostäder och kommunikation så gynnar det alla i Jönköping, säger Johan.

Viktigt att möta näringslivet

Jönköpings kommun kommer att fortsätta att öka sin kunskap och samarbetsytor för att utvecklas vidare. Att möta näringslivet i form av Herenco och Herencos bolag är en viktig del i det.

– Det är extra kul att näringsliv, kommun och akademi möts så här. Det är väldigt viktigt och vi kan kanske tillsammans skapa ett AI-kluster i Jönköpings kommun. Det är fantastiskt kul att vara med på resan, säger Johan Fritz.

Ulf Nicklasson, Emballator Packaging Innovations, var på plats.

För Emballator, ett av Herencos helägda innehav, skulle AI-teknik kunna användas för att underlätta produktion och förbättra lagerhållning.

– AI är inte hokus pokus. Det är något som finns och används runt omkring oss idag och att använda sig av AI är inte så komplicerat som man först kan tro. AI kommer att ta mycket plats i vår nära framtid. Det kommer på sikt att hjälpa oss att bli effektivare, att kunna säkra upp att vi har rätt saker på lager, att vi producerar rätt produkter i rätt tid och att vi kan möta kunderna krav på ökad service och förståelse. Med hjälp av AI kommer vi närmare våra kunder, säger Ulf Nicklasson, VD på Emballator Packaging Innovations.