Hamhus säljer fastigheter till Nyfosa

Hamhus har sålt sex av sina fastigheter i södra Sverige till det börsnoterade fastighetsbolaget Nyfosa. Det handlar om en affär på 176 miljoner kronor. Syftet med försäljningen är att fokusera mer på Jönköpingsområdet.

Hamhus tog i höstas ett styrelsebeslut att avveckla sex av sina fastigheter utanför Jönköpingsregionen. Det beror på att det är svårt att bedriva en bra förvaltning av enstaka objekt på olika orter.

– Vi frigör nu eget kapital som gör det möjligt för oss att hitta nya affärer och växa i Jönköping. Det känns som en spännande utveckling för vår del, säger Annike Thorén, vd för Hamhus.

De fastigheter som ingick i försäljningen finns i Malmö, Växjö, Ljungby, Nässjö, Linköping och Falköping. I fem av fastigheterna bedriver hyresgästen det Herencoägda bolaget PacsOn sin verksamhet. Den sjätte fastigheten finns i Nässjö och har externa hyresgäster.

– Försäljningen innebär ingen skillnad för PacsOns del. Bolaget kommer nu att bli hyresgäst hos Nyfosa. Detsamma gäller de kunder som hyr i Nässjö. Vi är väldigt glada att Nyfosa, som är en långsiktig fastighetsförvaltare, tar över beståndet. Det är något som vi strävat efter i samband med försäljningen, säger Annike Thorén.

Nyfosa är ett fastighetsbolag vars mål är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. Nyfosa äger fastigheter med ett totalt värde om cirka 15,6 miljarder kronor.

– Den nyligen förvärvade lagerportföljen består av fastigheter som håller en god kvalitet med god belägenhet i respektive marknad. Fastigheterna kompletterar det kommersiella beståndet väl geografiskt samt erbjuder en bra avkastning, kommenterar Stina Lindh Hök, Operativ chef för Nyfosa.

Hamhus har med affären sålt av samtliga sina fastigheter utanför Jönköpingsregionen. Det gör att bolaget nu flyttar sitt fokus.

– Vi kommer i framtiden att rikta in oss till att förvärva och utveckla byggnader med kontor, samt samhällsfastigheter i sektorerna vård och skola i Jönköping med omnejd. Det passar in i vårt bolags samhällsengagemang. Vår utmaning nu blir att hitta dessa affärer, säger Annike Thorén.