Hållbarhetsrapport/Sustainability report 2018

2018 års hållbarhetsrapport för Herenco finns nu att läsa. Både på svenska och engelska.

Svensk version av Herencos hållbarhetsrapport.

English version of the Sustainability report for Herenco.