Hållbarhetsrapport/Sustainability report 2018

2018 års hållbarhetsrapport för Herenco finns nu att läsa.
The Sustainability report for Herenco for 2018 are now ready to read.

Svensk version av Herencos hållbarhetsrapport.English version of the Sustainability report for Herenco.

Nyheter