Hållbarhet och cirkulärt tänkande på The Harbor

Under den senaste upplagan av Fredagar på The Harbor tog föreläsaren Torbjörn Brorson gästerna på en hållbarhetsresa genom historien.

Torbjörn Brorson är i grunden en biolog och kemist som både har forskat och undervisat vid bland andra Lunds universitet. Parallellt med den akademiska banan har han under lång tid jobbat med hållbarhetsfrågor i näringslivet.

-Ingen pratar så enkelt om hållbarhet på ett så enkelt sätt som Torbjörn, säger Patrik Olderius, vd på The Harbor.

Perspektiv
-Jag har arbetat i hela mitt liv med hållbarhetsfrågor och en del av mitt jobb är att identifiera risker och möjligheter inom hållbar utveckling, inleder Torbjörn.

Han menar att begreppet hållbarhet är slitet och välanvänt och för att ge deltagarna perspektivet spolar han tillbaka bandet rejält. Vi får alla vara med på resan från tiden före industrialismen fram till nu – vilket ger perspektiv.

-Billig energi och billig arbetskraft var en stor del av den tidiga industrialismen. I stålindustrin i USA dog 20 personer per dag, på en enda arbetsplats.

Det tog lång tid innan smog och andra miljöeffekter togs på allvar, trots sin omfattning. Idag känns miljö och hållbarhet självklart och Torbjörn tar upp ett begrepp som allt fler företag känner igen sig i – ”Stranded assets”.

-”Stranded assets” är de tillgångar som blir värdelösa och det kan vara oklokt att investera i ohållbara verksamheter.

Eftersom fler producerar produkter på ett hållbarare sätt sätts en ökad press på de som håller sig till gamla och smutsigare metoder.

Torbjörn Brorson. Foto: Simon Nestor, Hall Media Creative.

Innovation
-Innovation är per definition en nyhet eller en konstruktiv idé och kan skapas ur en kaotisk process men också genom målinriktat utvecklingsarbete, berättar Torbjörn vidare.

Han menar att innovation inte behöver vara en helt ny uppfinning utan att det kan handla om enkla sätt att minska restavfall från produktionen, energiförbrukningen eller rentav storleken på en produkt.

-Något som är viktigt att tänka på är att göra rätt från början för att slippa negativa konsekvenser längre fram. Se hellre till att din innovation är väl genomarbetad utifrån olika standarder.

Ett sätt att effektivisera innovationsarbetet är att jobba utifrån redan befintliga ISO-standarder.

-Det kan hjälpa till att ge den struktur som behövs. Dessutom blir du certifierad och granskad vilket är en styrka och tillför värde.

Cleantech är en teknisk lösning på ett miljöproblem och ett bra exempel på innovation som nyttjar gamla lösningar. Vare sig det handlar om att återanvända sterlingmotorn som uppfanns 1816 eller att ersätta koppartråden i vårt kommunikationsnät med fiber.

Hur du ska komma igång med ditt hållbarhetsarbete
Hållbarhetsarbete är något som bör genomsyra hela verksamheten, menar Torbjörn.

-Till att börja med bör du koppla hållbarhetsfrågan till din befintliga affärsstrategi. Många vill ta en genväg och marknadsföra enstaka produkter som hållbar eller miljövänlig men det är lätt att bli genomskådad. Ett gott råd till dig som vill gå ut och hävda din miljöprofil: städa upp ordentligt. Ha tålamod.

Han betonar återigen vikten av standardiserade system.

-ISO-standarder ger ditt företag strukturen som behövs.

Även om det är lätt att känna att man står och stampar på samma plats så står företag inte så stilla som de tror.

-Inventera vad ni gör och vad ni har gjort. Många gånger har man redan kommit en bit på vägen och det kan hjälpa dig i det framtida arbetet.

Transparens och konkreta redovisningar är ett annat tips från experten.

-Många företag har en hemsida med väldigt tunn information. När jag går in på ett företags hemsida vill jag ha mer konkret fakta. Istället för vattentunna ord om miljö är det bättre att redovisa något ni har gjort.

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling handlar om att bevara jordens resurser och samtidigt minska människans påverkan på naturen.

-För att profilera dig inom hållbarhet bör du agera ansvarsfullt, hitta möjligheter och vara trovärdig. Det är viktigt att följa gängse standarder, anpassa affärsmodellen och sätta tydliga mål samt rapportera resultat på ett transparent sätt.

Vad kännetecknar ett trovärdigt företag inom hållbarhetsfrågor?

-Ett trovärdigt företag har policys som ständigt följs upp, ett engagemang från toppen i organisationen, systematiskt och strukturerat arbete som dokumenteras flitigt samt följer upp och engagerar sig i sin försörjningskedja.

Även kommunikation är viktig, menar Torbjörn.

-Man måste också arbeta med öppen kommunikation och se till att samla den på ett bra sätt, till exempel genom hållbarhetsredovisningar eller liknande.

Vid frågan om han blir frustrerad av att miljöarbetet går sakta ute i näringslivet svarar Torbjörn att han tycker utvecklingen går åt rätt håll.

-Vi har också fått en ny generation företagsledare som är uppfostrade i en annan tid. Jag tycker att arbetet med hållbarhet går bra, avslutar han.