Grön påse stöd på resan mot framtiden

Hela Herencos värdegrund ryms i en grön påse. Tankarna kring den presenterades under Herencodagarna 2015. Det utmynnade i en folder som nu har uppdaterats för att bättre överensstämma med innehållet i påsen.

– Det har varit riktigt givande att ha fått varit med och ta fram den nya foldern. Den är kort och koncis och bra att jobba vidare med i de olika bolagen. Den går att använda när någon ska anställas, i kontakten med kunder, utbildningssyftes eller i värdegrundsarbetet på bolagen. Det gör att den har en viktig funktion att fylla, säger Sabina Wetterlund, logistikchef på Emballator i Ulricehamn.

Herencovägen 2.0 har varit arbetsnamnet på projektet med att ta fram den nya foldern. Det startade i början av året med en workshop där en styrgrupp med affärsområdescheferna och en arbetsgrupp med två representanter från varje affärsområde medverkade.

– Den första träffen var en workshop där alla parter träffades. I samband med den gick gruppen igenom den gröna påsen utifrån tre olika frågeställningar nämligen varför, hur och vad. Det genomfördes med den övergripande frågan varför. Gruppen skulle även svara på frågan varför alla stenar, träbitar och kottar finns med i Herencopåsen.

I arbetet med den första foldern medverkade endast affärsområdescheferna. Då tog vi ett större grepp med flera iblandade för att på så sätt få ut maximalt av arbetet. Det tycker jag att vi lyckats med nu, säger Johanna Thorell, vd assistent på Herenco.
Under dag två tog sedan arbetsgruppen över och summerade, kortade ner och förenklade texterna. Det var då som man kom fram till att foldern skulle ha ett litet format, fyllas med bilder och var enkel och tydlig.

Texterna sammanfattades av Johanna Thorell på Herenco och Henrik Rosenqvist på Hallpressen Creative (HPC) och fick en sista översyn av Herman Nikolic. HPC fotograferade påsen med kottar, stenar och träbitar hos flera bolag inom koncernen och gjorde sedan färdigt layouten. När allt var klart fick styrgruppen säga sitt och godkänna den färdiga produkten innan den skickades till tryck.

Foldern lanserades under vd-dagarna i Hjo i slutet av maj och fick ett positivt bemötande.

– Det känns väldigt bra att foldern till 100 procent är gjord av Herenco. Sedan är det bra att alla bolagen har fått ge sin syn på innehållet i påsen och fått förklara sina tankar. Det är till gagn när de arbetar med värdegrunden i det vardagliga arbetet, säger Johanna Thorell.

Louise Windstedt, säljare och ansvarig för kundtjänsten på PacsOn Helmer Nilsson i Växjö och Sabina Wetterlund, logistikchef på Emballator i Ulricehamn, har båda varit med under processen. De är positiva till sina intryck av arbetet med projektet.

Det var trevligt att möta representanter från de andra bolagen och riktigt roligt att få vara med och forma Herencovägen. Det var en hel del givande och tagande och vi fick hitta en väg för att mötas någonstans. Något som vi lyckades med. Det bästa av allt var att slutresultatet blev riktigt bra, säger Louise Windstedt.
Under de här dagarna fick deltagarna även lära sig mer om de andra bolagen inom koncernen. De fick på så sätt en inblick hur de arbetar och jobbar med sin värdegrund.

– Som säljare har jag nytta av diskussionerna om hur kunden ser på oss och hur vi ser på kunden. Det fanns många gemensamma beröringspunkter även om vi jobbar inom olika verksamhetsområden. Flera saker som kom fram kan jag dra nytta av i min egen profession, säger Louise Windstedt.

Lovisa Hamrin, vd för Herenco, redogjorde under dagarna med projektet om Herencos historik och tog upp flera viktiga händelser i dess utveckling. En del i det hon berättade handlade om hur mycket koncernen bidragit med till samhället. Just samhälle är också en av grundstenarna i värdegrunden.

Det var intressant att höra hur mycket alla bolag bidrar till det lokala och vilken påverkan de har på sina orter. Det var också intressant att ta del av historiken. Allt det här hade jag inte en aning om. Det gör mig dock mer stolt att arbeta inom Herenco när jag nu vet mer om koncernen, säger Sabina Wetterlund.

Den nya foldern har en bild av den gröna påsen på första sidan, en inledningstext av Lovisa Hamrin och sedan går den igenom vad grundstenarna, träbitarna och kottarna står för. Allt kryddat med korta texter så att alla kan ta till sig innehållet.

Den är väl genomtänkt och det finns inget som saknas i den. Det bästa är att den har bilder från våra verksamheter. Det arbete som nu lagts ner har en viktig funktion att fylla. Tack vare det kommer dess intentioner att levandegöras och finnas med i det vardagliga arbetet inom koncernen. Det är också det som är syftet med den, säger Sabina Wetterlund.

Text | Göran Bard