Gemensamt helhetstänk kring varumärket PacsOn

För att stärka varumärket PacsOn har en gemensam kommunikationsstrategi tagits fram, berättar Cecilia Brodén som är kommunikationsansvarig på moderbolaget PacsOn AB sedan ett halvår tillbaka.

Det är viktigt att kartlägga kundresan från grunden för att skapa framgångsrika kundupplevelser framåt. I rollen som kommunikationsansvarig är Cecilias målsättning att ta ett helhetsgrepp och jobba samordnat med kommunikationen och marknadsföringen.

Cecilia berättar att det händer massor inom PacsOn-koncernen just nu och menar att det är viktigt med tydlighet utåt mot kund för att kunna bygga ett starkt varumärke. Vår ambition är att sätta PacsOn på kartan som ett mer kunskaps- och kompetensinriktat bolag, till skillnad från tidigare då fokus var mer produktorienterat.

Helhetslösningar
PacsOn är en kundnära, komplett och rikstäckande leverantör av industriemballage, hygien och torkpapper, städartiklar, produkter för servering och catering, butiksemballage, skyddsprodukter och kontorsmateriel. Affärsidén är att med stark lokal närvaro, spetskompetens och stort personligt engagemang, hjälpa kunderna att effektivisera och förbättra sina verksamheter och bli både mer hållbara och lönsamma, sett ur ett helhetsperspektiv.

Runt om i landet har distrikten omorganiserats en hel del för att bli mer kompletta och effektivare och få bättre täckning rent geografiskt.

–Här i Jönköping har vi bland annat bytt namn från PacsOn Paul Hall till PacsOn Väst. Tre bolag har slagits ihop, PacsOn Paul Hall, PacsOn Väst och PacsOn Pellviks under det gemensamma namnet PacsOn Väst, berättar Cecilia.

Cecilia Brodén, kommunikationsansvarig PacsOn AB.

Ny e-handelsplattform
Nu är arbetet i full gång med att iordningställa en helt ny gemensam e-handelsplattform för hela landet. Oavsett var kunden lägger sin beställning geografiskt skall hen mötas av en e-handel med gemensamt sortiment och utseende. Logotypen kommer också ändrats till att bara vara PacsOn-symbolen och få en lite annan grön nyans än tidigare för att öka tydligheten.

– Detta kommer att göra kommunikationen lättare och mer överskådlig och för kunden blir det mycket tydligare. Idag är det ”en webb för vart av ett av bolagen” på den huvudsakliga webbplatsen, vilket kan ge ett något rörigt intryck och vara orsak till missförstånd, menar Cecilia.

Hon fortsätter och berättar att koncernens värdeord att vara lokal och personlig och nära, har stort fokus i det dagliga arbetet. Vår styrka är den lokala förankringen och den skall vi naturligtvis behålla och utveckla. Men det är också viktigt med samsyn, att samordna nationellt och att dra nytta av varandra exempelvis genom att visa upp ett gemensamt ansikte utåt med en enhetlig kommunikation i våra digitala kanaler. Vi har bl.a. satsat på vår chatt-funktion för att underlätta för kunden att få kontakt med oss vid behov. Det skall vara enkelt att vara kund hos oss och kunden skall alltid få hjälp av medarbetare som på ett kunnigt sätt kan erbjuda anpassade lösningar med kvalité och hög leveranssäkerhet.

Lansering efter årsskiftet
– Vi tycker det är viktigt att lyfta fram medarbetarna som finns i den dagliga verksamheten i vår marknadsföring, det skall kännas autentiskt och igenkänningsfaktorn skall finnas där när kunden besöker webbplatsen eller de sociala medierna. Jag har varit ute och besökt många av våra kontor och butiker. Även följt med på kundbesök för att bilda mig en uppfattning om verksamheten och dess behov och se vad jag kan bidra och stötta med. Ett stort arbete har lagts ner på att fota och uppdatera vår interna bildbank med nya personalbilder och miljöbilder. Tanken är att de skall användas på vår nya webbplats som lanseras efter årsskiftet samt i övriga kanaler, upplyser Cecilia.

– Det är en spännande tid framöver och det finns mycket att göra. Den största utmaningen som jag ser det är att få till samordningen mellan de olika distrikten till en gemensam kommunikationsplattform. På säljsidan är vi starka och har ett 80-tal säljare ute som jobbar väldigt nära kunden. Min ambition och målsättning är att koppla ihop alla kommunikationskanaler med säljarnas jobb och se till att vi har en gemensam plattform och stödsystem utåt, skapa samma bild av PacsOn nationellt. Men det är också viktigt att bli mer tillgängliga för kunderna digitalt, öppna upp för flera ingångar till oss. Vi vill åstadkomma en så bra upplevelse som möjligt för kunden i alla led och arbeta med målsättningen att bli helhetsleverantör till våra kunder, avslutar Cecilia.

Nyheter