Människor

Framtidsskapande ägarskap

Vid det här laget har Anders Davidsson hunnit bli varm i kläderna som VD/CEO på Herenco. Sedan han axlade rollen har han lärt känna bolagen och personerna runtomkring sig på Herenco. Han har också gjort sig en bra bild av vad Herenco kommer ifrån och ska vara framåt.

Det finns en stark vilja att göra skillnad, den är central och säger mycket om Herenco, samtidigt är Anders mån om att vara tydlig med vad Herenco står för och vad de gör. ”Viljan att göra skillnad i samhället är i själva verket starkt kopplad till det som är vårt faktiska uppdrag – att vara en långsiktig och utmärkt ägare till bolag med potential att växa.”

Ägarskap och ledarskap

För Anders går sunt ägande hand i hand med gott ledarskap. ”Genom att utveckla ledare utvecklar vi alla individer i en organisation”, understryker han. Att utveckla ledarskapet i de bolag som Herenco äger ser han som en nyckel. Och det får aldrig sluta där. Lika viktig är den personliga tillväxtresan för alla individer i ett bolag. ”Jag tror inte att ett bolag kan växa i längden om inte individerna i bolaget får chansen att växa”, framhåller Anders. Att vara ägare som utvecklar ledare och bolag till den bästa versionen av sig själva är en viktig del i att närma sig visionen Herenco satt upp.

Vi är ödmjuka inför att vi ofta tar över ett livsverk och önskar att bolaget ska fortsätta utvecklas.

Anders Davidsson, VD

Ständigt skapa framtid

Herencos vision ställer krav och pekar ut riktningen framåt. Ständigt skapa framtid. ”Till att börja med kräver den av oss som företag att vi aldrig står still i vår utveckling”, förtydligar Anders. Han menar att företag hela tiden måste ställa sig frågan hur nästa förflyttning ska ske. Är det genom att skruva lite på den befintliga riktningen, utveckla nya produkter, bli mer effektiva eller skapa mer värde för kunder? ”Det är lite som att gå åt fel håll i en rulltrappa”, fortsätter han. ”Om man stannar upp kommer man genast röra sig nedåt”. Företag kan inte stå still, eftersom samhället och konsumenterna hela tiden utvecklas.

Visionen kan appliceras på hela Herenco. Ägarbolaget naturligtvis, men också på de förvärvade bolagen som finns i flera olika branscher. Gemensamt är att de är välmående bolag som drivs av passionerade entreprenörer. Det är den typen av bolag som Herenco söker. Välskötta och med potential att fortsätta växa. ”Vi är ödmjuka inför att vi ofta tar över ett livsverk och önskar att bolaget ska fortsätta utvecklas”, betonar Anders. Vid varje förvärv påbörjar Herenco en ny resa, och tillsammans med entreprenören definieras vad som bäst skapar framtid för just det bolaget och för individerna som berörs. På så sätt ska Herenco som ägare vara med och möjliggöra för bolag att skapa sin framtid, eller 2.0-versionen av sig själva. Det är ett framtidsskapande som gynnar såväl entreprenören som de anställda på bolaget och hela samhället.

En plats att växa

Anders beskriver Herenco som en välskött rabatt där företag av olika slag kan växa. Tillsammans utgör konstellationen i rabatten en stark och diversifierad industrigrupp som står stadigt på flera olika ben. ”Oavsett om vi går in som ensam ägare eller äger en del i ett bolag, ser vi långsiktigt på ägandet och tar rollen som en stark och engagerad ägare. Vi kommer aldrig stå för ’köp och sälj’ utan vill vara ’köp, behåll och utveckla över tid’”, förklarar han. ”Rabatten behöver ständig omvårdnad och att bolagen vi förvärvar fortsätter växa är kvittot på att vi gör något rätt.”

Bilden av rabatten passar Herenco på flera sätt. Medan en klassisk grafik över en koncern börjar uppifrån, med ägarna i toppen, vill Herenco erbjuda en jordmån som en grund för sina bolag. En bördig mylla som främjar tillväxt. Som den ständigt närvarande och jordnära ägaren kan man tillföra långsiktighet och extern professionell ledning.

Gröna påsen

Det enkla och jordnära som är en del av Herencos småländska arv har också en viktig plats i bolagets värdegrundsarbete. För att göra värderingarna tydliga, och på ett konkret sätt visa hur de förhåller sig till varandra, togs för några år sedan fram en grön tygpåse innehållande byggstenarna i Herencos värdegrund. Enkel i sitt utförande och med ett innehåll hämtat i naturen illustrerar den gröna påsen vilka värden Herenco står för.

För Anders är den gröna påsen ett illustrativt och bra sätt att prata om de viktiga värderingarna. När man har alla påsens beståndsdelar framför sig är det tydligt hur de hänger ihop och stärker varandra. Förhoppningsvis hjälper den konkreta formen till att göra resonemanget både begripligt och enklare att komma ihåg. Anders upplever att påsen är väl implementerad i organisationen, men betonar att den kräver ständigt arbete och underhåll för att fortsätta lämna avtryck i vardagen. Ett arbete som stärker både varumärket och alla de individer som utgör Herenco.

Kontakt

Anders Davidsson

VD Herenco AB