Människor

Framtiden som drivkraft på Emballator Innovation Center

I anslutning till Emballators produktionsanläggning i Ljungby ligger Emballator Innnovation Center, en satsning som vittnar om Emballators strävan att ligga i framkant när det kommer till framtidens förpackningslösningar. Den samlade kunskapen som finns här gynnar såväl koncernens kunder som den egna organisationen.

På Emballator Innovation Center finns unik spetskompetens inom material och processer, samt avancerad utrustning för att genomföra såväl termiska som kemiska och mekaniska tester. Det gör det till en arena för att samla och fördjupa koncernens kunskap och göra den tillgänglig där den behövs.Maria Backlund är Head of Marketing and Sales ExcellenceEmballator och hon betonar den viktiga roll som Innovation Center spelar för såväl intern utveckling som för att axla rollen som kunskapsbärare i hållbarhetsfrågor i relationen till kunderna. 

För befintliga och potentiella kunder kan vi vara mycket mer än en leverantör av förpackningar. I och med Emballator Innovation Center blir den här delen av vårt erbjudande tydlig. Det är en stor satsning som vi gjort här, och Herenco har varit högst delaktiga i beslut och genomförande. 

Förpackningen har en enorm påverkan på slutkonsumentens bild av ett varumärke.

Maria Backlund, Head of Marketing and Sales Excellence

Maria Edqvist Schultz är Head of Sustainability på Emballator och hon berättar att kunder ofta hör av sig med sina frågor. Det kan handla om nya material som de hört talas om och har funderingar kring. Emballator Innovation Center kan vara behjälplig på flera sätt. Tack vare labbet har man möjlighet att testa och utforska material, och Maria betonar också vikten av att kunna vara bollplank, framtidsspanare och speaking partner i hållbarhetsfrågor. 

– Vi ska vara en trygg samarbetspartner som våra kunder kan vända sig till med sina förpackningsbehov. Kompetensen i vårt team gör att vi kan ligga steget före, med kunskap om nya material och vilka lagar och regler som gäller eller kommer börja gälla. Genom att vara proaktiva skapar vi värde för våra kunder. 

Maria Edqvist Schultz är tillsammans med Mats Jeppsson, Innovation Manager på Emballator Innovation Center, ofta ute och berättar om Emballators arbete med att utveckla framtidens förpackningslösningar och de ser ett stort intresse från kunder att göra rätt i de svåra frågorna kring hållbara material. Maria betonar Emballators roll i att hjälpa kunder att minska sitt totala klimatavtryck. 

-Våra kunder produktutvecklar hela tiden för att nå sina klimatmål. De är experter på sina produkter men är ofta inte lika kunniga när det gäller förpackningarna de använder. Det är ett område som kan göra stor skillnad på det totala klimatavtrycket och vi hjälper exempelvis ofta till med beräkningar till kundernas hållbarhetsredovisningar. 

Genom att vara proaktiva och pålästa skapar vi värde för våra kunder.

Maria Edqvist Schultz, Head of Sustainability

Det viktiga arbetet som sker i Innovation Center stärker Emballators eget varumärke och kan också stärka kundernas.  

-En bra förpackning är en bärare av varumärket på flera sätt, påpekar Maria Backlund. Det är bara att tänka på hur irriterande det är när en produkt man gillar är förpackad i en dålig eller ful förpackning. Det har en enorm påverkan på slutkonsumentens bild av varumärket. Därför utvecklar vi hela tiden med hållbarhet, funktion och design i fokus. 

Maria Backlund lyfter också den roll som Emballator Innovation Center har för medarbetarna i koncernen.  

-Våra engagerade medarbetare är den viktigaste tillgången vi har och jag tror att det finns en stolthet över att arbeta på ett bolag som tar hållbarhetsfrågan på allvar. Genom vårt framtidsfokus lockar vi kompetens till våra bolag. Det är viktigt för att vi ska fortsätta utvecklas som individer och som företag. 

Läs mer om Emballator påwww.emballator.com.