Indoor Climate

Försäljning av Theofils Group

Vättern Industrier säljer Theofils Group. Affären ska ses som nästa steg i Vättern Industriers strategiförskjutning mot att driva och utveckla nischade kunskap och teknikbolag med egna varumärken.

Theofils Group Bildades 2016 och är en sammanslagning av Theofil Carlsson AB och JE Beslag AB med syfte att skapa en stark beslagsaktör på den nordiska marknaden. Bolaget har idag flertalet starka varumärke, 2016 omsatte Theofils 165 miljonerkronor med 45 anställda. Den 13 Juni 2017 förvärvar JE Group resterande aktier i Theofils Group.

Thomas Nilsson Vd för Vättern Industrier;
– Vi är nöjda med att genomföra affären med JE Group, dels för att vi är övertygade om att JE Group är en bra ägare för Theofils Group men också för att Vättern Industrier fortsätter att utvecklas mot att äga nischade teknikbolag. Vättern Industrier är nu redo för nya förvärv och tilläggsförvärv.

Vättern Industrier är sedan 2019 Herenco Invest.