Familjen Hamrin tackar nej till budet på IES (Internationella Engelska Skolan).

Den 25 september 2020 offentliggjorde Peutinger AB ("Budgivaren"), ägt av ett konsortium lett av Paradigm Capital Value Fund SICAV och vidare bestående av en Paradigm Capital Value LP, The Hans and Barbara Bergström Foundation och Tuna Holding, ett budpliktsbud på IES på 77,04kr per aktie.

De oberoende styrelsemedlemmarna i IES har utvärderat budet och gjort en samlad bedömning att erbjudandet inte reflekterar IES tillväxtmöjligheter och värde ur finansiellt perspektiv. Styrelsen rekommenderar därför enhälligt IES aktieägare att inte acceptera erbjudandet.

Familjen Hamrin som är den åttonde största ägaren i IES, med 1,1% kapitalet, delar styrelsens bedömning och tackar nej till budet.

”Vi känner stort förtroende för ledningen i IES och kommer att verka för att IES förblir noterat på Nasdaq Stockholm”, säger Carl-Mikael Lindholm.

För mer information:
Carl-Mikael Lindholm 073-67 45 328