Familjen Hamrin stärker sitt ägande i Balco genom förvärv av 313 500 aktier

Sedan börsnoteringen 2016 har Familjen Hamrin ökat sitt ägande från 3% till 24% och är därmed Balcos huvudägare.

Balco har under senare år haft en framgångsrik tillväxtresa och vuxit från 800 mkr (2016) till 1.2 mdr med en rörelsemarginal (EBIT) om 11.5%. Nyligen kommunicerade bolaget att man breddar sitt kunderbjudande till att även omfatta fasadrenovering:
”För att bättre kunna möta kundernas behov, stärker och kompletterar nu Balco sitt erbjudande och kommer som totalentreprenör även att erbjuda renovering av fasad i kombination med balkongprojekt. Genom att ta ansvar för både balkong och fasad kan Balco, genom samarbete med en nordisk bank, ge upp till 70 års amortering på ett helt projekt, vilket gör satsningen såväl ekonomiskt som miljömässigt hållbar.

Att vi nu breddar vårt erbjudande är i linje med Balcos tillväxtstrategi och med företagets ökade fokus på hållbarhet. Genom att erbjuda en totalentreprenad i projekt där både balkong- och fasadrenovering ingår stärker vi vår marknadsposition, säger Kenneth Lundahl, vd och koncernchef för Balco.”

Kontakter: Carl-Mikael Lindholm, affärsutvecklare, carl-mikael.lindholm@herenco.com

Herenco är ett Jönköpingsbaserat familjedrivet ägarbolag i fjärde generationen. Herenco har funnits i 155 år och i koncernen finns drygt 20 bolag och 1133 anställda. Tillsammans omsatte bolagen under 2019 3,2 mdr med ett resultat efter finansiella poster om 260 mkr. Företagen Emballator, PacsOn, Herenco Invest och Hamhus och ingår i koncernen som även är ägare i portföljbolagen Nolato, Balco, Lyko och Hövding. Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse, grundas 1985 via donation från familjen Hamrin och har sedan dess delat ut 321 mkr till forskning. Stiftelsen förvaltar ca 2.5 mdr.

Nyheter