Packaging Solutions

Ett händelserikt första halvår på Emballator Innovation Center

Våren 2021 blev startskottet för Emballator Innovation Center. Under årets första månader har innovationscentret vuxit med ny personal, testutrustning, samarbetspartners och varit delaktig i produktlanseringar.

Teamet
Innovation Center har förstärkts med två personer under 2021 – Christian Olsson, Materialspecialist och Hållbarhetsansvarig, samt Jonatan Hofslagare, Innovationstekniker. Tillsammans med Mats Jeppsson, Innovation Manager, utgör de teamet på Innovation Center i Ljungby.

Produktlanseringar
Redan under 2020 var Innovation Center delaktig i utvecklingsprojekt tillsammans med Emballator Lagan Plast. I januari lanserades rPP Soft Grey, färghinkar gjorda av återvunnen plast. Materialet är 100 procent återvinningsbart och består till minst 90 procent av återvunnen plast, varav minst 75 procent kommer från konsumentspill.

I juni lanserades Emsense, en plastreducerad burk med 30 procent mindre plast än tidigare. 2021 har Innovation Center varit involverade i flera produktutvecklingsprojekt och kommande produktlanseringar.

Hållbara – och nya – material
Ett stort fokus på Emballator Innovation Center är att testa nya, hållbara, material. Flera material har testats under våren; två av dem är lignin, en restprodukt från skandinaviska skogar, och biobaserade mikrofiber från fjädrar. Lignin-materialet testades i en unik mix av det biobaserade materialet och med målet från Emballators sida att minska behovet av fossil plast.
– Det här är en stor möjlighet för oss att minska mängden av fossilbaserad plast i våra produkter. Det här kommer också bli ett komplement till våra andra miljövänliga produkter. I det här första steget ser vi att materialet är främst för våra produkter inom färg- och kemikaliesegmenten, sa Mats Jeppsson, Innovation Manager på Emballator Innovation Center, då.

Ny utrustning
För att kunna leda utvecklingen av hållbara innovationer inom förpackning investerade Emballator i ny utrustning för extrudering av olika typer av förpackningslösningar. Fler investeringar i ny utrustning kommer att göras under 2021.

Samarbete
I samarbete med Jönköping University (JU) och Herenco har Emballator varit en del i att skapa ett nytt masterprogram med utbildning i polymerteknik. Den främsta anledningen är att öka kompetensen i branschen samt se till att framtiden är säkrad. Emballator och Herenco var representerat i partnergruppen via Mats Jeppsson, Innovation Manager.

Nya lokaler
Det första spadtaget för en utbyggnad på 760 kvadratmeter är taget. Byggnaden, som kommer att ligga i anslutning till Emballator Lagan Plasts lokaler, kommer innehålla utvecklingsyta, konferenslokaler och kontor. I lokalerna kommer maskinutrustning, pilotlinjer med flerskiktslösningar och ytterligare utrustning att finnas. Bygget förväntas stå klart i december 2021.