Indoor Climate

Ett år med Herenco som ägare – ”Hela resan är positiv”

Våren 2020 blev Herenco ny ägare till Miljöhallen Golv. Den tidigare ägaren, Hans Sevefelt, har funnits med under hela resan och summerar nu första året med Herenco.

Dialogen mellan Herenco Invest och Miljöhallen inleddes under senare delen av 2019. I mars presenterades förvärvet och representanter från båda företagen var positiva. Hans Sevefelt, som ägt Miljöhallen sedan 1988, lämnade ägarposten och fick se sitt bolag från ett annat perspektiv.
– Vi har inte drivit företaget med en tydlig styrelse innan, men nu har jag fått möjligheten att sitta med i den. Jag förstår att det är ett verktyg som är riktigt bra och med den enorma erfarenhet som Ulf (Rostedt, VD Herenco Invest) och Samuel (Wingren, Herenco Invest) besitter har det blivit helt annorlunda. En uppskruvning som är positiv, säger Hans.

Förutom en tydligare struktur med exempelvis styrelsearbete och dokumentation har Herenco bidragit med stöd i personalfrågor. Försäljningsmässigt har Miljöhallen fortsatt på den inslagna vägen från 2019, då man omsatte omkring 95 miljoner. Visserligen är inte 2020 summerat än, men det ser ut att ha blivit ett ”fantastiskt år” – enligt förhandsinformation från Hans.
– Det har varit ett riktigt bra år, jag hoppas att vi kommer fortsätta i den här andan. Herenco och Miljöhallen är på rätt spår.

Miljöhallens vision är att vara ett komplett golvföretag som tar jobbet från rå betong till färdig yta. Att kunna erbjuda allt inom golv är en vision som vuxit fram under åren. Under 2021 hoppas Hans kunna få se hur företaget fortsätter på den inslagna vägen.
– För att kunna vara förstahandsval vill öka vår kompetens genom att utbilda vår personal ytterligare. Vi ska ha högsta kompetens och där tror jag att Herenco kommer kunna vara med och stötta rejält.

Avslutningsvis Hans, blev övergången till Herenco som förväntat?
– Jag skulle vilja säga något negativt, men jag har inget sådant att säga – hela resan är positiv. Att få sälja till ett bolag på hemmaplan med starkt fäste och stark ekonomi, det kunde inte ha blivit bättre. Jag har inte ångrat mig en enda sekund.