Packaging Solutions

Emballators produktutveckling fokuserar på hållbara förpackningslösningar

Innovation och produktutveckling är viktiga delar i alla Herencos bolag. Hos Emballator är fokus på att utveckla förpackningslösningar i hållbara material.

Emsense är en av Emballators hållbara produktlanseringar under 2021.

Majoriteten av innovations- och produktutvecklingsarbetet sker inom respektive bolag inom Emballator. Där finns både kunskap och resurser samlade runt bolagets verksamhet.

I januari 2021 lanserade Emballator Lagan Plast i samarbete med Emballator Innovation Center rPP Soft Grey. rPP Soft Grey är färghinkar gjorda i ett 100 procent återvinningsbart material som består av minst 90 procent återvunnen plast med minst 75 procent från konsumentspill.

rPP Soft Grey minskar koldioxidutsläppen med 56 procent, från råvara till fabriksport, jämfört med tidigare fossilbaserade alternativ. Det nya materialet påverkar inte produktegenskaperna och tack vare den ljusa färgtonen kan offset-dekorering erbjudas.

Emballator Tectubes har arbetat med flera produktinnovationer under 2021 och bland annat lanserat en tub i 100 procent konsumentåtervunnen aluminium (PCR – Post Consumer Recycled).

Aluminiumet är 100 procent återvinningsbart och det gör att produkten bidrar till den cirkulära ekonomin. Konsumentåtervunnen aluminium kommer från slutprodukter som har slutfört sin livscykel som konsumentartikel och kan återanvändas istället för att kasseras. Emballators PCR-tub är tillgänglig för segmenten hälsa, läkemedel, kemikalier och livsmedel.

Även Emballator Metal Group har under våren lanserat en hållbar förpackningslösning. Tack vare en optimerad design ger nya UN Optimized bland annat minskat CO2-avtryck, fler pallar per lastbil och 25 procent mindre emballage. Produkten är tillgänglig för produkter inom marknadssegmenten kemi och färg och godkänd enligt UN (Farligt gods).

I slutet av juni lanserade Emballator Lagan Plast produktserien Emsense som förstärker företagets roll som ledande inom innovation av plastreducerade förpackningslösningar. Den nya burken är reducerad med cirka 30 procent mindre plast och minskar det totala CO2-avtrycket med cirka 30 procent under livscykeln. De två första produkterna som lanseras i serien möjliggör en besparing av fossilbaserad plast med över 100 ton jämfört med tidigare produkter. Emsense har tagits fram i samarbete mellan Emballator Lagan Plast och Emballator Innovation Center och är perfekt för livsmedelsprodukter som såser och sallad.