Packaging Solutions

Emballators nya vattenflaska – Det självklara miljövalet

Emballator Lifestyle är ett nystartat sälj- och marknadsbolag med en helt ny inriktning. De har nu tagit fram en flaska med ett tydligt miljötänk och som kan stärka kundens varumärke.

– Vi vill inte vara ett bolag som enbart tillverkar en flaska. Tanken är att den ska ha ett mervärde för kunden. Det kan exempelvis ske genom att vi marknadsför och gör reklam åt kunden för produkten, säger Robin Erdås, affärsområdeschef.

Emballator Lifestyle bildades i maj månad och säljer sport- och vattenflaskor. Det har idag två anställda. Redan nu håller bolaget på att ta fram en ny produkt. Det sker med moderföretaget Melleruds Plast som tillverkar själva flaskan och systerbolaget Växjö Plast som gör kapsylen.

Den traditionella sport- och vattenflaskan är på nergång. Den tappar lite till förmån för designade flaskor i transparenta material och även till sådana den senaste tekniken använder.

– Vi är inte där än men framtidens flaska kan exempelvis kopplas till en app eller hemsida. Det gör att man kan ha koll på hur mycket man druckit eller behöver dricka. Det gäller då för oss att ha hög kundnärvaro och hitta komponenter med flaskan som kunden efterfrågar, säger Robin Erdås.

Emballator Lifestyle har identifierat fyra olika affärsmöjligheter för sitt koncept. Ett av dem är Tapster. Det är nämnda flaska som säljs till slutkund via en webbshop eller butiker, restauranger och kaféer.

I Sverige dricks ungefär 250 miljoner liter vatten på butelj varje år. Det handlar till stor del om kolsyrade drycker på flaska. Transporter och produktioner av förpackningar utgör en stor klimatpåverkan.

Det som ska räknas in är även att cirka 20 procent av detta vatten är importerat. En flaska med buteljerat vatten ger mer än tusen gånger så mycket koldioxidutsläpp som samma mängd kranvatten.

– Det är hit vi vill komma. Vi ser en stor miljövinst i att dricka kranvatten istället för buteljerat vatten. Tapster är ett varumärke som uppmuntrar till att dricka just kranvatten, säger han.

Vatten är ett stort globalt problem, över 650 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten och varje dag dör många barn av orent vatten. Den som köper en flaska kan dock göra skillnad.

– Vid varje köp skänks en summa till att rena vatten i olika utvecklingsländer. I nuläget har vi inte klart med någon
samarbetspartner, men vi kan tänka oss att det kan bli Wateraid eller Oxfam som jobbar med vattenrening i tredje världen, säger han.

Tanken är att de som är återförsäljare även ska bistå kunden med att fylla sina vattenflaskor. På så sätt kan den som exempelvis är i city enkelt hitta ett ställe för påfyllning. Konceptet kan även överföras till företag och kommuner. I många konferensrum dricks buteljerat vatten som är betydligt mindre miljövänligt än vanligt kranvatten.

– Emballator ligger i framkant på marknaden när det gäller bioplast som flaskan består av. Det gör att också den är miljövänlig i en jämförelse mot många andra konkurrenters, säger han.

Flaskan kommer att finnas ute för försäljning under våren. Tanken är sedan att addera till fler produkter med liknande tänk.

– Det här med miljö ligger rätt i tiden. Emballator Lifestyle står här för ett nytänk med produkterna och distributionskanalerna. Det är viktigt för oss i koncernen att vi skaffar oss kunskap inom den här typen av affärsmodell och med en webbutik. Det här är något som kunderna kommer att efterfråga i framtiden. De kommer inte nöja sig med att köpa en flaska tillverkad i plast utan den ska även ha ett mervärde och även stärka varumärket för den som köper in dem, säger Robin Erdås.

Text | Göran Bard