Packaging Solutions

Emballators klimatpositiva sportflaskor gör succé på marknaden

Emballator Lifestyles satsning på sport- och vattenflaskor i hållbara material har skördat stora framgångar. I dag är man marknadsledande inom området. ”Våra flaskor är klimatpositiva – och det är ju faktiskt ganska häftigt”, säger Affärsområdeschef Robin Erdås.

Företagen i Emballator-gruppen satsar genomgående på utveckling av hållbara material och produkter, och sedan ett par år tillbaka har Emballator Lifestyle ställt om sin produktion helt. Företagets flaskor tillverkas i dag av restprodukter från sockertillverkning. Delar av sockerrören som man tidigare slängde används för att tillverka etanol, som är den huvudsakliga beståndsdelen i plasten.

”Den stora poängen med våra flaskor av sockerrör är att de är koldioxidnegativa. Många produkter är i bästa fall koldioxidneutrala men flaskorna från Emballator Lifestyle ’äter’ koldioxid och är därmed positiva för miljön”, förklarar Robin Erdås.

Orsaken är att sockerrören absorberar koldioxid när de växer, och så länge som flaskan fortsätter att användas och inte bränns så är koldioxiden bunden i själva flaskan. Satsningen har vunnit gehör hos marknaden och Emballator Lifestyle levererar i dag kundunika produkter till några av näringslivets största aktörer – kunderna finns i alla branscher och segment, från sport och idrott till offentlig verksamhet.

”De ser det som en stor styrka att produkterna tillverkas i Sverige och transporteras korta sträckor vilket ytterligare förstärker den klimatpositiva effekten, samtidigt som de kan få snabba leveranser.”

Emballator Lifestyle är marknadsledande i Norden på flaskor av den här typen. Man är faktiskt också det enda företaget som har nordisk tillverkning av formblåsta flaskor i sockerrörsbaserat material.

”Att ställa om produktionen var en sak – det stora arbetet har varit att ställa om kommunikationen för att nå ut på marknaden. Det har krävt mycket jobb men vi har också haft lyhörda kunder som uppskattat vårt mod. I framtiden tror jag att det är det här kunderna förväntar sig av sina leverantörer”, konstaterar Robin Erdås.