Packaging Solutions

Emballator Växjö storsatsar på framtidens automatiserade produktion

Under våren påbörjar Emballator Växjö arbetet med att automatisera hela sitt produktionsflöde.

Storsatsning på automation i Växjö
Företaget har sedan 1980 funnits i nuvarande lokaler i Växjö. Senaste årens tillväxt har lett till att de lokalerna nu är fulla vilket triggar denna satsning. Det primära syftet med investeringen är att frigöra ytterligare produktionsyta och öka kapaciteten. Från och med andra kvartalet 2020 kommer hela produktionsflödet att vara automatiserat.

Emballator Växjöplast har i snart 60 år tillverkat olika typer av förslutningslösningar i form av kapsyler och tubhattar. Genom åren har man utvecklat och producerat produkter till välrenommerade företag inom en rad olika branscher. Företagets produktionsprocess omfattar formsprutning och höghastighetsmontering. Då man fortfarande ligger i samma lokaler som man flyttade till i början av 1980-talet har man nu beslutat att uppgradera anläggningen och därigenom möjliggöra ytterligare avsevärd tillväxt i befintliga lokaler.

– I dagsläget har vi ingen möjlighet att bygga ut vår verksamhet i Växjö eftersom lokalen ligger så centralt som den gör. Alternativet är att bygga nytt och flytta men det är både kostsamt och innebär en väldigt utdragen process. Istället följer vi vår egen leanfilosofi och optimerar den yta vi redan har i befintliga lokaler. Genom att automatisera såväl interntransport som emballering och pallettering av produkterna frigör vi så mycket av den relativt dyra produktionsytan att vi vår kapacitet med 25%. Att automatisera produktionen ökar inte enbart vår kapacitet och produktivitet, vi höjer både livsmedelssäkerheten och kvaliteten från redan höga nivåer. Samtidigt blir vi en av de mest moderna produktionsanläggningarna i vår bransch vilket såklart är häftigt, inte minst för alla våra medarbetare säger Adam Airosto, VD för Emballator Växjöplast.

Automatisering är framtiden för svensk industri
Att hålla sig i framkant är idag avgörande för de flesta svenska tillverkande företagen och Emballator Växjöplast är ett tydligt bevis på detta. Att automatisera sin produktion är därför ett naturligt steg för företagets framtid. Projektet med att bygga om produktionsytan och lagret, flytta maskiner, installera automationen och testköra anläggningen beräknas vara klart under första kvartalet 2020. Från och med andra kvartalet beräknas produktionen vara igång för fullt.

– Vi är delvis automatiserade idag, men att integrera det fullt ut är ett sätt för oss att göra saker annorlunda mot hur vi jobbat de senaste decennierna. Automation men också digitalisering är ett sätt för oss att bli ytterligare produktiva, konkurrenskraftiga och lönsamma. Det är framtiden för svensk industri och det är definitivt vägen framåt för oss att gå, avslutar Adam Airosto.